วิชาช่างร้อยมาลัย (รหัส ง 32214) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 2
เรื่อง ประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับมาลัย จำนวน 5 ข้อ
โดย อ.พรเพ็ญ ทัดเทียม โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
งานด้านการประดิษฐ์ดอกไม้ ที่ขึ้นชื่อลือชาและมีชื่อเสียงมากที่สุดในสมัยใด
   สมัยรัชกาลที่ 4
   สมัยรัชกาลที่ 5
   สมัยรัชกาลที่ 6
   สมัยรัชกาลที่ 7

ข้อที่ 2)
ผู้ที่มีความสามารถในงานด้านฝีมือในการประดิษฐ์ดอกไม้สดเป็นเลิศในสมัยพระร่วง คือใคร
   ท้าวศรีจุฬาลักษณ์
   ท้าวศรีสุดาจันทร์
   สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินี
   สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ข้อที่ 3)
แต่เดิมคนไทยนิยมร้อยมาลัยด้วยดอกอะไร
   ดอกมะลิ
   ดอกพุด
   ดอกรัก
   ดอกกุหลาบ

ข้อที่ 4)
มาลัยสองชาย มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร
   มาลัยกร
   มาลัยของชำร่วย
   มาลัยคล้องคอหรือมาลัยบ่าวสาว
   ทุกข้อที่กล่าวมา

ข้อที่ 5)
มาลัยชนิดใดที่เหมาะสำหรับใช้เป็นของชำร่วย
   มาลัยกลม
   มาลัยแบน
   มาลัยซีก
   มาลัยตุ้ม