วิชาช่างร้อยมาลัย (รหัส ง 32214) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 2
เรื่อง วัสดุอุปกรณ์ในการร้อยมาลัย จำนวน 5 ข้อ
โดย อ.พรเพ็ญ ทัดเทียม โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
เข็มมาลัยที่ใช้กันทั่วไป มีความยาวกี่นิ้ว
   -3 - 4 นิ้ว
   -7 - 8 นิ้ว
   -9 - 12 นิ้ว
   -12 - 14 นิ้ว

ข้อที่ 2)
-เข็มสั้นหรือเข็มมือที่นำมาใช้ ในการเย็บดอกข่า เย็บโบว์หรือร้อยอุบะ ควรใช้เข็มเบอร์อะไร
   -เบอร์ 6 , 7
   -เบอร์ 7 , 8
   -เบอร์ 8 , 9
   -เบอร์ 9 , 10

ข้อที่ 3)
-กระดาษทรายที่นำมาใช้ในงานร้อยมาลัยใช้เบอร์อะไร
   -เบอร์ 0
   -เบอร์ 1
   -เบอร์ 2
   -เบอร์ 3

ข้อที่ 4)
-วัสดุที่ใช้ในการทาเข็มให้ลื่นที่ดีที่สุด คือข้อใด
   -วาสลิน
   -โลชั่น
   -นำมัน
   -ครีม

ข้อที่ 5)
-อุปกรณ์ที่เหมาะสำหรับนำมาตัดกลีบดอกไม้ ใบไม้ คือข้อใด
   -มีด
   -คีม
   -กรรไกร
   -คัตเตอร์