วิชา ช่างร้อยมาลัย (รหัส ง 32214 ) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 2
เรื่อง มาลัยกลม จำนวน 5 ข้อ
โดย อ.พรเพ็ญ ทัดเทียม โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ข้อใด คือประโยชน์ของมาลัยกลมลายเกลียวคู่
   ใช้ทำเป็นมาลัยคล้องคอ แขน มือ
   ใช้ทำเป็นมาลัยชำร่วยได้
   ใช้ประกอบกับงานอื่น ๆ ได้
   ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2)
ข้อใดคือการร้อยมาลัยกลมลายเกลียวคู่
   ดอก 2 ใบ 2
   ดอก 2 ใบ 4
   ดอก 2 ใบ 6
   ดอก 2 ใบ 8

ข้อที่ 3)
ข้อใดคือ ดอกไม้ที่นิยมนำมาร้อยมาลัยกลมลายเกลียวคู่
   ดอกมะลิ ดอกพุด
   ดอกกุหลาบ ดอกบานบุรี
   ดอกผกากรอง ดอกรัก
   ดอกแก้ว ดอกชบาหนู

ข้อที่ 4)
ข้อใดคือ แผนผังในการร้อยมาลัยกลมลายเกลียวคู่
   0 0 X X 0 0 X X
   0 0 0 X X X 0 0 0
   0 0 0 X X X X 0 0 0
   ทุกข้อที่กล่าวมา

ข้อที่ 5)
ข้อใดคือ วิธีการเก็บรักษามาลัยกลมลายเกลียวคู่ ที่ถูกต้อง
   ม้วนใส่ถุงเก็บในตู้เย็น
   ห่อใบตอง วางตามยาวเก็บในที่ชื้น
   ใส่ถุงพลาสติก ปิดปากแขวนไว้
   ห่อกระดาษหนังสือพิมพ์ เก็บในที่เย็น