วิชา ช่างร้อยมาลัย (รหัส ง 32214 ) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 2
เรื่อง การร้อยมาลัยแบน จำนวน 5 ข้อ
โดย อ.พรเพ็ญ ทัดเทียม โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ข้อใดคือประโยชน์ของมาลัยแบน
   ใช้ทำเป็นมาลัยสองชาย
   ใช้ห้อยประดับแทนเฟื่อง
   ใช้ทำเป็นมาลัยชำร่วย
   ทุกข้อที่กล่าวมา

ข้อที่ 2)
ข้อใด คือการร้อยมาลัยแบนลายยกดอกด้านเดียว
   กลีบกุหลาบ 2 ดอกพุด 1 กลีบกุหลาบ 2
   กลีบกุหลาบ 1 ดอกพุด 1 กลีบกุหลาบ 1 ดอกพุด 1
   กลีบกุหลาบ 2 ดอกพุด 2 กลีบกุหลาบ 2 ดอกพุด 2
   กลีบกุหลาบ 1 ดอกพุด 2 กลีบกุหลาบ 2 ดอกพุด 2

ข้อที่ 3)
ข้อใด คือความหมายของคำว่า มาลัยแบน
   มาลัยที่มีลักษณะแบนด้านข้างตรงกลางยกดอก
   มาลัยที่มีลักษณะรูปทรงตามขวางเป็นรูปตรง
   มาลัยที่มีลักษณะรูปทรงตามยาวรี
   ทุกข้อที่กล่าวมา

ข้อที่ 4)
ดอกไม้ที่นิยมนำมาร้อยมาลัยแบน คือข้อใด
   ดอกพุด ดอกกุหลาบ ดอกเบญจมาศนำ
   ดอกพุด ดอกบานบุรี ดอกเฟื่องฟ้า
   ดอกพุด ดอกมะลิ ดอกชบา
   ดอกพุด ใบกระบือ กาบพลับพลึง

ข้อที่ 5)
มาลัยแบนยกดอกด้นเดียว เหมาะสำหรับใช้ในงานประเภทใด
   รัดข้อพานดอกไม้
   มาลัยคล้องมือ
   มาลัยคล้องคอ
   ทุกข้อที่กล่าวมา