ความกดอากาศ
           
   ความกดอากาศแต่ละพื้นที่จะมีค่าแตกต่างกันเนื่องจากได้รับความร้อน
จากดวงอาทิตย์ไม่เท่ากัน  เมื่อสูงขึ้นไปค่าความกดอากาศ
จะลดลงถ้าอุณหภูมิสูงอากาศจะร้อนจะขยายตัวลอยสูงขึ้น
ทำให้บริเวณนั้นมีความกดอากาศต่ำ  พื้นที่มี่มีความสูงเท่ากันค่าความกดอากาศมีค่าเท่ากัน   อากาศที่มีความชื้นมาก จะมีค่าความกดอากาศต่ำกว่าอากาศแห้ง
ี่