โอโซนและสาร ซี เอฟ ซี
        แก๊สโอโซนมีมากที่สุดชั้นบรรยากาศชั้นสตราโตสเฟียร์ แก๊สโอโซนมีคุณสมบัติดูดรังสีอัลตราไวโอเลต 
สาร CFC  ประกอบด้วยธาตุ  คาร์บอน(C) ฟลูออรีน(F)และคลอรีน (Cl)
สารCFC พบมากในอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติก โฟมที่มีความยืดหยุ่น ผลิตเฟอร์นิเจอร์ ใช้เป็นตัวทำความเย็นในตู้เย็นและเครื่องปรับอากาศ
ถ้ามีสาร CFC ในชั้นบรรยากาศจำนวนมาก สาร CFC เมื่อกระทบกับรังสีอัลตราไวโอเลตจะแตกตัวได้อะตอมของคลอรีน และทำปฏิกิริยากับแก๊สโอโซน ทำให้โอโซนถูกทำลายลง แสงอัลตราไวโอเลตจะส่องลงมาเผาผิวหนัง
ของสิ่งมีชีวิตไฟไหม้เกรียมและเป็นมะเร็งที่ผิวหนัง