HOME   |   ABOUT US   |    SERVICE   |   PARTNERS   |   FAQ
ระบบสืบพันธ์
หมายถึง ระบบที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการสืบลูกหลานต่อๆกันไป  เพื่อดำรงเผ่าพันธุ์เอาไว้
การสืบพันธุ์ หมายถึง  การให้กำเนิดลูกหลานขึ้นมาใหม่ที่เหมือนพ่อแม่
1. ระบบสืบพันธุ์เพศชาย
ส่วนประกอบของอวัยวะสืบพันธุ์ในเพศชาย  ี่
1. อัณฑะ        - สร้างอสุจิ  ซึ่งเป็นเซลล์สืบพันธ์เพศชายและสร้างฮอร์โมนเพศชาย
ควบคุมลักษณะต่างๆของเพศชาย เช่น เสียงห้าว มีหนวดเครา มีขนหน้าแข้ง
2.ถุงอัณฑะ        -ห่อหุ้มอัณฑะ   และปรับอุณภูมิในถุงอัณฑะให้ต่ำกว่าอุณหภูมิปกติ
ของร่างกายประมาณ 3-50c ( 340c) ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่พอเหมาะใน
การสร้างอสุจิ
3.หลอดสร้างอสุจิ        ผลิตตัวอสุจิภายในถุงอัณฑะ
4.หลอดเก็บอสุจิ        เป็นแหล่งพักตัวอสุจิที่เพิ่งสร้างขึ้นมา  จนกว่าอสุจิจะเจริญแข็งแรง
พร้อมที่จะผสมกับไข่
5.หลอดนำตัวอสุจิ        ลำเลียงอสุจิไปเก็บไว้ที่ต่อมสร้างน้ำเลียงอสุจิ
6.ต่อมสร้างน้ำเลี้ยงอสุจิ        สร้างอาหารมาเลี้ยงตัวอสุจิได้แก่น้ำตาลฟรักโทส  วิตามินซี โปรตีน
โกลบูลิน และสร้างของเหลวเพื่อให้เกิดสภาพที่เหมาะสมกับอสุจิ
7.ต่อมลูกหมาก        สร้างสารที่เป็นเบสอย่างอ่อน เพื่อผสมกับน้ำเลี้ยงอสุจิ เป็นการลด
ความเป็นกรดในท่อปัสสาวะ ช่วยให้อสุจิเคลื่อนที่ได้ดี
8.ต่อมคาวเปอร์มี 2ต่อม        สร้างเมือกหล่อลื่นในท่อปัสสาวะ เพื่อให้อสุจิเคลื่อนที่เร็วขึ้น
9.อวัยวะเพศชาย        เป็นทางผ่านของน้ำอสุจิและน้ำปัสสาวะออกนอกร่างกาย
2. น้ำอสุจิ ประกอบด้วยตัวอสุจิและน้ำหล่อเลี้ยงต่างๆจากต่อมในอวัยวะเพศชาย  ปกติเพศชายจะเริ่มสร้างตัวอสุจิเมื่ออายุ
12-13 ปี และจะสร้างไปตลอดชีวิต  โดยเฉลี่ยเพศชายจะหลั่งน้ำอสุจิเฉลี่ยครั่งละ 3-4cm3 ซึ่งมีอสุจิประมาณ 300-500 ล้านตัว
ถ้าต่ำกว่า 30 ล้านตัวต่อ 1cm3 มีผลทำให้มีลูกยาก   ตัวอสุจิเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 1-3mm /นาที เมื่อออกสู่ภายนอกจะมีชีวิต
อยู่ได้ 2 - 3 ชั่วโมงแต่ถ้าอยู่ในมดลูกหรือท่อนำไข่ของเพสหญิงจะอยู่ได้นาน 48 ชั่วโมง
3. อวัยวะสืบพันธ์ในเพศหญิง
ส่วนประกอบของอวัยวะสืบพันธ์ในเพศหญิง   ี่
1.รังไข่ (มี 2 อัน อยู่ข้างซ้ายและขวาของมดลูก)        - ผลิตไข่ซึ่งเป็นเซลล์สืบพันธ์เพศหญิง สลับข้างกันผลิตไข่เดือนละ ใบ
- สร้างฮอร์โมนเพศหญิงที่สำคัญคือ เอสโตรเจนทำหน้าที่ควบคุมเกี่ยวกับมดลูก 
ช่องคลอด ต่อมน้ำนมและลักษณะของเพศหญิงเช่น เสียงแหลม ตะโพกผาย
และโปรเจสเตอโรน ทำหน้าที่ ร่วมกับฮอร์โมนอสโตรเจนในการควบคุมเกี่ยวกับ
การเจริญของมดลูก  การเปลี่ยนแปลงเยื่อมดลูก เพื่อเตรียมรับไข่ที่ผสมแล้ว
2.ท่อนำไข่หรือปีกมดลูก        เป็นทางเดินของไข่มายังมดลูก หรือบริเวณที่ไข่ผสมกับตัวอสุจิ  ภายในมีขนดพกพัดตลอดเวลา
3.มดลูก        เป็นบริเวณฝังตัวของตัวอ่อน  ที่เกิดจากการผสมระหว่างไข่กับอสุจิและเจริญเติบโตเป็นทารก
4.ช่องคลอด        เป็นทางเดินให้อสุจิเข้าสู่มดลูกและปีกมดลูกหรือให้ทารกคลอดออกมา เป็นทางผ่านของประจำเดือน
3. การตกไข่และการมีประเดือน
ไข่ มีลักษณะกลม  ขนาดประมาณ 0.2 mm ใหญ่กว่าอสุจิ 50,000-90,000 เท่า
การตกไข่ คือ การที่ไข่สุกและออกจากรังไข่ทุกเดือน  ซึ่งจะเกิดขึ้นกึ่งกลางของรอบเดือน ไข่ที่ตกจากรังไข่จะมีอายุอยู่ได้นาน 24 ชั่วโมง
ประจำเดือน  คือ เนื้อเยื่อผนังมดลูกด้านในและหลอดเลือดที่สลายตัวไหลออกมาทางช่องคลอด ประจำเดือนจะเกิดขึ้นเมื่อเซลล์ไม่ได้รับการผสมจากอสุจิ  หญิงจะเริ่มมีรอบเดือนเมื่ออายุ 12 ปีขึ้นไป  โดยจะมีรอบของการมีประจำเดือน 21 - 35 วัน เฉลี่ย28 วัน จนกระทั่งประมาณ 50 ปี จึงจะหมดประจำเดือน   ตลอดอายุของเพศหญิงจะมีไข่ตกเฉลี่ยประมาณ 400 ฟอง
 
 
 
 
 
 
 
WHAT'S  NEW?
 
Double click to edit text.
 
SPECIAL  OFFER
 
Double click to edit text.
YOUR VERY NICE
SLOGAN GOES HERE...