วิชา.ภาษาไทย.. (รหัส.ท.306.) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่...3
เรื่อง .คำซ้อน.. จำนวน ..5. ข้อ
โดย อ. .สนั่น ประเสริฐศรี. โรงเรียน.กันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ข้อใดเป็นคำซ้อนทุกคำ
   กีดกัน กีดขวาง แน่นหนา
   มดแดง ผ้าลาย เสื้อลาย
   ลูกไม้ ลมพัด ตาปลา
   ไฟฟ้า ไฟดับ ดินดำ

ข้อที่ 2)
ข้อใดเป็นคำซ้อนทุกคำ
   คมคาย คมขำ แอบแฝง
   ช่างเขียน ช่างไม้ ช่างทอง
   ลูกน้อง ลูกพี่ ลูกเขา
   พ่อตา ตาบอด ตาฟา

ข้อที่ 3)
ข้อใดไม่ใช่คำซ้อน
   ดูดดื่ม ขมขื่น เบิกบาน
   เหลียวแล เดือดร้อน ร้องรำ
   กดขี่ แข้งขา ซื่อตรง
   ตายใจ พ่อตา นักร้อง

ข้อที่ 4)
ข้อใดไม่ใช่คำซ้อน
   คอหอย หมอดู บ้านพัก
   ปัดกวาด เช็ดถู อบรม
   ขำขัน ค้ำจุน เสื้อผ้า
   รูปร่าง แก้ไข ทรัพย์สิน

ข้อที่ 5)
ข้อใดเป็นคำซ้อน
   คับแคบ คอยท่า แปดเปื้อน
   เบี้ยล่าง วงแขน ลูกชิ้น
   หวานเย็น ดูถูก ผัดเผ็ด
   คุณนาย คุณพระ คุณหลวง