วิชา.ภาษาไทย.. (รหัสท306...) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่.3..
เรื่อง .คำซ้ำ.. จำนวน 5... ข้อ
โดย อ.สนั่น ประเสริฐศรี .. โรงเรียน.กันทรารมณ์.
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
คำซ้ำในข้อใดแสดงความเป็นพหูพจน์
   ฉันรักเพื่อนๆในห้อง
   ลูกๆไปเรียนหนังสือ
   สาวๆเข้าประกวดเทพี
   ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2)
คำซ้ำในข้อใดที่เน้นความและบอกคำสั่ง
   ลุกๆนั่งๆไม่ดี
   นั่งๆนอนๆทำให้เกียจคร้าน
   นั่งนิ่งๆฉันจะถูสบู่ให้
   ไม่มีอะไรทำหรือมัวแต่นั่งๆนอนๆ

ข้อที่ 3)
คำซ้ำในข้อใดที่เกิดจากคำซ้อน
   เล็กๆน้อยๆ
   ไปๆมาๆ
   รีๆขวางๆ
   ข้างๆคูๆ

ข้อที่ 4)
คำซ้ำในข้อใดที่มีความหมายเบาหรืออ่อนลง
   ไปพอให้เขาเห็นๆหน้า
   เขาทำได้ไล่ๆกับเพื่อน
   เขาให้ฉันแต่ของพื้นๆ
   นอนเล่นไปพลางๆก่อน

ข้อที่ 5)
ข้อใดมีคำซ้ำ
   นักยิมนาสติกทำพลาดท่าท่าบังคับ
   เมืองไทยไม่มีคนจนจนอดตาย
   เขารับเงินเดือนเดือนละครั้ง
   เขาพูดแต่เรื่องเงินเงินทองทอง