วิชาโครงงานช่างไม้ รหัส ง.321-322 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เรื่อง เครื่องมืองานไม้ (เครื่องมือประเภทใช้วัด) จำนวน 5 ข้อ
โดย อ.สนั่น ศิริกุล หมวดการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก คำตอบที่ถูกต้องที่สุด

 1. มาตราวัดระยะบนสายวัดของเครืองมือวัดทั่วไปมี 2 ชนิดคือ
   ระบบเมตริก กับระบบอังกฤษ
   ระบบเมตริก กับระบบของไทย
   ระบบอังกฤษ กับระบบไทย
   ระบบอังกฤษ กับระบบอเมริกา

 2. เครื่องมือวัดที่นิยมใช้มากที่สุดในงานช่างทั่วไปคือ
   ไม้บรรทัด
   เทปวัด
   ตลับเมตร
   ฉากตาย-ฉากเป็น

 3. ฉากตายวัดมุมได้สองขนาดคือ
   30 , 60 องศา
   45 , 90 องศา
   45 , 60 องศา
   90 , 60 องศา

 4. เครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบระดับ ขนาด ของไม้คือ
   ดินสอเขียนไม้
   มีดขีด
   ระดับน้ำ
   ขอขีดไม้

 5. เครื่องมือวัดชนิดใดที่ใช้วัดระยะชิ้นงานที่เป็นส่วนโค้งได้
   บรรทัดไม้
   ฉากตาย
   ฉากจันทัน
   ตลับเมตร