วิชาโครงงานช่างไม้ รหัส ง.321-322 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เรื่องเครื่องมืองานไม้ (เครื่องมือประเภทใช้ตัด) จำนวน 5 ข้อ
โดย อ.สนั่น ศิริกุล หมวดการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก คำตอบที่ถูกต้องที่สุด

 1. เลื่อยที่นิยมใช้ในงานช่างไม้ทั่วไปรอยตัดหยาบๆคือ
   เลื่อยอก
   เลื่อยตัดปากไม้
   เลื่อยลันดา
   เลื่อยรอปากไม้

 2. ต้องการเลื่อยไม้ให้เป็นส่วนโค้ง วงกลม หรือลวดลายต่างๆควรใช้เลื่อยชนิดใด
   เลื่อยรอ และเลื่อยลันดา
   เลื่อยหางหนู และเลื่อยอก
   เลื่อยตัดปากไม้ และเลื่อยลันดา
   เลื่อยมือ และเลื่อยหางหนู

 3. ลักษณะฟันเลื่อยชนิดใดที่ทำหน้าที่คล้ายสิ่วหลายเล่มรวมกัน
   เลื่อยโกรก
   เลื่อยตัด
   เลื่อยหางหนู
   เลื่อยอก

 4. เลื่อยที่ใช้ในการตัดแต่งปากไม้เวลาเข้าไม้คือ
   เลื่อยรอปากไม้
   เลื่อยหางหนู
   เลื่อยลันดา
   เลื่อยฉลุ

 5. การคัดคลองเลื่อย(ดัดฟันเลื่อยให้เอียงสลับกัน)ทำเพื่ออะไร
   เพื่อให้เลื่อยคม
   ให้มีอายุการใช้งานนานยิ่งขึ้น
   ให้คลองเลื่อยโตกว่าปื้น เลื่อยสะดวก
   ให้คลองเลื่อยตรง