วิชาโครงงานช่างไม้ รหัส ง.321-322 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เรื่อง เครื่องมืองานไม้ (เครื่องมือไส) จำนวน 5 ข้อ
โดย อ.สนั่น ศิริกุล หมวดการงานอาชีพและเทคโนโลยี่ โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก ตอบที่ถูกต้องที่สุด

 1. กบที่ไสให้ผิวไม้เรียบและนิยมใช้กันมากในงานช่างไม้คือ
   กบบังใบ
   กบกระดี่
   กบล้างยาว
   กบขูด

 2. กบที่คลายขี้กบออกทางด้านข้างคือข้อใด
   กบกระดี่
   กบบังใบ
   กบราง
   กบบัว

 3. กบที่ใช้ในการไสส่วนโค้งหรือส่วนเว้าคือข้อใด
   กบบังใบ
   กบกระดี่
   กบขูด
   กบบัว

 4. การลับใบกบหรือใบสิ่ว ควรให้ใบกบหรือใบสิ่วทำมุมกับหินลับเท่าใด
   15 องศา
   20 องศา
   30 องศา
   45 องศา

 5. กบที่ใช้ในการทำร่องหรือลิ้นเพื่อการเพลาะหรือเข้าไม้คือ
   กบบังใบ
   กบราง
   กบขูด
   กบบัว