วิชาโครงงานช่างไม้ รหัส ง.321-322 ชั้มัธยมศึกษาปีที่ 3
เรื่อง เครื่องมืองานไม้ (เครื่องมือประเภทเจาะ) จำนวน 5 ข้อ
โดย อ.สนั่น ศิริกุล หมวดการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

 1. สิ่วที่ใช้ในการแต่งปากไม้ แต่งเดือย แต่งรูเดือย ปาดลบมุมคือ
   สิ่วบ้อง
   สิ่วปากบาง
   สิ่วเดือย
   สิ่วเล็บมือ

 2. ต้องการเจาะให้มีลักษณะเป็นรูปโค้ง วงกลม หรือมน ควรใช้สิ่วชนิดใด
   สิ่วบ้อง
   สิ่วปากบาง
   สิ่วเดือย
   สิ่วเล็บมือ

 3. สิ่วที่มีความแข็งแรงใช้เจาะไม้ที่มีความหนาและแข็งมากๆ คือข้อใด
   สิ่วบ้อง
   สิ่วปากบาง
   สิ่วเดือย
   สิ่วเล็บมือ

 4. ดอกสว่านที่ใช้กับสว่านข้อเสือก้านดอกสว่านมีลักษณะอย่างไร
   ทรงกระบอกเรียบ
   เป็นสลักยึด
   บากร่องยึด
   เป็นรูปสามเหลี่ยมปลายเรียว

 5. ดอกสว่านที่ใช้กับสว่านเฟืองก้านดอกมีลักษณะอย่างไร
   ทรงกระบอกเรียบ
   สลักยึด
   ร่องยึด
   รูปสามเหลี่ยมปลายเรียว