วิชาโครงงานช่างไม้ รหัส ง.321-322 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เรื่อง เครื่องมืองานช่างไม้ (เครื่องมือประเภทตอกและอื่นๆ) จำนวน 5 ข้อ
โดย อ.สนั่น ศิริกุล หมวดการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

 1. ส่วนประกอบของค้อนหงอนคือ
   หน้าค้อนกับด้ามค้อน
   หัวค้อนกับด้ามค้อน
   หงอนค้อนกับหัวค้อน
   หงอนค้อนกับด้ามค้อน

 2. ค้อนหงอนที่ใช้ในงานช่างไม้จะเรียกขนาดของค้อนตามข้อใด
   ตามความยาวของค้อน
   ตามความยาวของด้ามค้อน
   ตามน้ำหนักของหัวค้อน
   ตามน้ำหนักของตัวค้อน

 3. ค้อนที่ใช้ในการตอกด้ามสิ่วควรมีลักษณะอย่างไร
   ทำจากเหล็ก ด้ามสั้น หัวโต
   ทำจากไม้ ด้ามสั้น หัวโต
   ทำจากเหล็ก ด้ามยาว หัวโต
   ทำจากไม้ ด้ามยาว หัวเล็ก

 4. เครื่องมือในข้อใดที่ใช้สำหรับแต่งผิวไม้เป็รูปโค้งหรือวงกลม
   ตะไบกลม
   ตะไบท้องปลิง
   บุ้งท้องปลิง
   บุ้งสามเหลี่ยม

 5. คีมที่ใช้ตัดหัวตะปูและตัดลวด ปลายอีกด้านสามารถใช้ถอนตะปูได้คือ
   คีมตัดหัวตะปู
   คีมปากนกแก้ว
   คีมตัดลวด
   คีมตัดเหล็ก