วิชาการถนอมอาหาร (รหัส ง.3124) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง ความรู้เบื้องต้นของการถนอมอาหาร จำนวน 10 ข้อ
โดย อ. สารภี พลศักดิ์ โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือกข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1)
การถนอมอาหาร หมายถึงข้อใด?
   วิธีทำให้อาหารมีรสเปลี่ยน
   วิธีทำให้อาหารมีกิลิ่นหอมน่ารับประทาน
   วิธีทำให้อาหารผ่านขบวนการต่าง ๆ
   วิธีทำให้อาหารเก็บไว้ได้นาน ๆ

ข้อที่ 2)
ประโยชน์ของการเก็บถนอมอาหาร
   เพื่อช่วยเศรษฐกิจครอบครัว
   เพื่อไม่ให้อาหารบูดง่าย
   เพื่อช่วยเหลือประเทศ ช่วยประหยัด
   เพื่อแก้ปัญหาความยากจน

ข้อที่ 3)
สาเหตุที่ทำให้อาหารบูด คือข้อใด
   เชื้อราปล่อยพิษลงอาหาร
   ความร้องไม่เพียงพอ
   อุณหภูมิต่ำ
   การเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาล

ข้อที่ 4)
การถนอมอาหารมีกี่วิธี
   5 วิธี
   6 วิธี
   7 วิธี
   8 วิธี

ข้อที่ 5)
วิธีเก็บรักษาเตาถ่านคือข้อใด
   อย่าหาของหนักทับขณะร้อน
   อย่ายกเตาขณะร้อน
   อย่าให้เตาเปียกขณะเตาร้อน
   อย่าคีบถ่านออก

ข้อที่ 6)
วิธีเก็บรักษาเตาแก๊ส ปฎิบัติอย่างไร
   สก๊อตไบรท์ถู
   ฟองน้ำเช็ดด้วยน้ำสบู่
   ผ้าแห้งถู
   ผ้าเปียกถู

ข้อที่ 7)
สาเหตุที่นิยมนำกะทะทองเหลืองมาใช้กวน เพราะอะไร
   หนาไม่แตกหัก
   กระจายความร้อนเร็วทั่วถึง
   ราคาถูก
   อาหารมีรสดีขึ้น

ข้อที่ 8)
มีดคว้าน มีลักษณะอย่างไร
   ปลายมน บาง
   ปลายตัด หนา
   ปลายแหลม โค้งเรียวเล็ก
   ปลายแหลม

ข้อที่ 9)
วิธีการเก็บหม้อเคลือบ ปฎิบัติอย่างไร
   ใช้ฟองน้ำด้วยน้ำสบู่
   ใช้เบคกิงโซดาล้างเสมอ
   ใช้ผ้าแห้งเช็ด
   ใช้น้ำอุ่น ๆ เสมอ

ข้อที่ 10)
หม้อไหม้ จะแก้ปัญหาได้อย่างไร
   ใช้ฟองน้ำเช็ดออก
   ใช้เบคกิงโซดาตั้งไฟอ่อน ๆ
   ใช้สบู่ล้างออก
   ใช้น้ำธรรมดาล้างออก