วิชาการถนอมอาหาร (รหัส ง.3124) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง การถนอมอาหารโดยการตากแห้ง จำนวน 10 ข้อ
โดย อ. สารภี พลศักดิ์ โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือกข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1)
การตากแห้ง คือข้อใด
   การเอาผลไม้ตากแดดโดยไม่ใส่สารอื่น
   การเอาผลไม้ไปตากโดยไม่ใส่สีผสมอาหาร
   การเอาผลไม้แช่ในน้ำเกลือ
   การเอาผลไม้แช่ในน้ำปูนใส

ข้อที่ 2)
ผลไม้ที่เหมาะสมในการตากแห้ง
   เงาะ
   กล้วยน้ำว้า
   สับปะรด
   ลิ้นจี่

ข้อที่ 3)
เครื่องมือที่ใช้ในการตากแห้ง คือข้อใด
   ถาด
   กระจาด
   กระด้ง
   กระบุง

ข้อที่ 4)
การเก็บรักษาผลไม้ตากแห้ง คือข้อใด
   ขวดโหลมีฝา
   หม้อเคลือบ
   ไห
   ถุงพลาสติก

ข้อที่ 5)
ก่อนทำกล้วยตากควรแช่กล้วยในน้ำเกลือกี่ชั่วโมง
   3 ชั่วโมง
   2 ชั่วโมง
   1 ชั่วโมง
   ครี่งชั่วโมง

ข้อที่ 6)
กล้วยตาก ตากแดดเป็นเวลากี่วัน
   7 วัน
   8 วัน
   9 วัน
   10 วัน

ข้อที่ 7)
การทับกล้วยให้แบนปฎิบัติอย่างไร
   อย่าให้ไส้แตก
   ให้ไส้แตก
   ให้ไส้แตกพอดี
   ให้ไส้แตกมาก ๆ

ข้อที่ 8)
กระด้ง เมื่อใช้ตากแห้งแล้ว รักษาอย่างไร
   ล้างด้วยน้ำอุ่น
   ขัดด้วยสก๊อตไบท์
   ล้างเช็ดผึ่งให้แห้ง
   เช็ดให้แห้ง

ข้อที่ 9)
การเลือกชนิดผลไม้ตากแห้งยึดหลักข้อใด
   ผลไม้สุกได้ที่
   ผิวตึง
   ไม่ช้ำ
   ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 10)
ช้อนตวง ถ้วยตวง มีวิธีเก็บรักษาอย่างไร
   แช่โซดา
   แช่น้ำส้ม
   ล้างเช็ดผึ่งให้แห้ง
   แช่น้ำอุ่น