วิชาการถนอมอาหาร (รหัส ง.3124) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง การถนอมอาหารโดยการกวน จำนวน 10 ข้อ
โดย อ. สารภี พลศักดิ์ โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือกข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1)
การเลือกผลไม้ที่จะกวนยึดหลักข้อใด
   ผิวตึง
   สุกงอม
   ไม่ช้ำ
   ไม่สุกมาก

ข้อที่ 2)
ขั้นตอนแรกในการกวน
   ล้าง
   ปอก
   หั่น
   สับ

ข้อที่ 3)
ขั้นตอนที่ 2 ปฎิบัติการกวน
   ล้าง
   ปอก
   หั่น
   สับ

ข้อที่ 4)
ขั้นตอนที่ 3 ปฎิบัติการกวน
   ล้าง
   ปอก
   หั่น
   สับ

ข้อที่ 5)
ผลไม้ที่จะกวนเปี้ยวมาก ควรแช่เกลือกี่ชั่วโมง
   ครึ่งชั่วโมง
   2 - 3 ชั่วโมง
   3 - 4 ชั่วโมง
   4 - 5 ชั่วโมง

ข้อที่ 6)
คุณสมบัติของกะทะทอง ที่นิยมใช้ในงานกวน คือข้อใด
   ราคาถูก
   ล้างง่าย
   กระจายความร้อนได้เร็วและทั่วถึง
   หาซื้อได้ง่าย

ข้อที่ 7)
ผลไม้ที่นิยมกวน คือข้อใด
   กล้วย ขนุน มะม่วง มะยม
   ลำใย เงาะ สับปะรด
   มะละกอ แตงไทย ลำใย
   แตงไทย ละมุด พุทรา

ข้อที่ 8)
การกวนใช้ไฟ อย่างไร
   ใช้ไฟแรง
   ใช้ไฟอ่อน
   ใช้ไฟปานกลาง
   ใช้ไฟแรงมาก ๆ

ข้อที่ 9)
ถ้ามะละกอดิบจะนำมากวน ควรจะปฎิบัติอย่างไร
   เติมน้ำส้มสายชู
   เติมน้ำตาลมาก
   เติมน้ำมะนาวเล็กน้อย
   เติมน้ำตาลน้อย

ข้อที่ 10)
กวนมะม่วงดิบ ต้องปฎิบัติตามขั้นตอน ในข้อใด
   ซอย ล้างน้ำเปล่า ผึ่งให้สะเด็ดน้ำ
   ซอย แช่น้ำปูน 30 นาที
   ซอย แช่น้ำเกลือ 10 นาที
   ซอย แล้วบีบน้ำปูนออก