วิชาการถนอมอาหาร (รหัส ง.3124) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง การถนอมอาหารโดยการเชื่อม จำนวน 10 ข้อ
โดย อ. สารภี พลศักดิ์ โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือกข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1)
การเชื่อมมีกี่วิธี
   2 วิธี
   3 วิธี
   4 วิธี
   5 วิธี

ข้อที่ 2)
การเชื่อมมีขั้นตอนอย่างไร
   ผลไม้ต้มน้ำตาลข้น ๆ
   ต้มผลไม้กับน้ำตาล,เกลือ
   ต้มผลไม้น้ำตาลเหลว ๆ
   ต้มผลไม้ให้สุกพอ

ข้อที่ 3)
ผลไม้เชื่อมที่ดี มีลักษณะอย่างไร
   น้ำตาลเหลว ๆ ไม่เกาะผลไม้
   น้ำตาลจับผลไม้เป็นเงา
   น้ำตาลอย่างไรก็ได้
   น้ำตาลต้องมีสีแดง

ข้อที่ 4)
การเชื่อมใช้ไฟขนาดใด
   ไฟแรง ๆ
   ไฟอ่อน ๆ
   ไฟกลาง ๆ
   ไฟแบบไหนได้หมด

ข้อที่ 5)
วิธีเชื่อมที่ดีปฎิบัติอย่างไร
   ไม่ต้องคนเลย
   คนมาก
   อย่าคนมาก
   คนบางครั้งเท่านั้น

ข้อที่ 6)
น้ำตาล 1 กิโลกรัม ใช้เชื่อมลูกตาลกี่กิโล
   ลูกตาล 1 กิโลกรัม
   ลูกตาล 2 กิโลกรัม
   ลูกตาล 3 กิโลกรัม
   ลูกตาล 4 กิโลกรัม

ข้อที่ 7)
มะเขือเทศเชื่อม 60 ลูกจะใช้น้ำตาลกี่กิโลกรัม
   น้ำตาล 2 กิโลกรัม
   น้ำตาล 3 กิโลกรัม
   น้ำตาล 4 กิโลกรัม
   น้ำตาล 5 กิโลกรัม

ข้อที่ 8)
การปฏิบัติมะเขือเทศเชื่อมแห้ง โดยเอาขั้วออก กรีดตามยาวเม็ดออก อยู่ในลำดับขั้นตอนใด
   ขั้นตอนแรก
   ขั้นตอนที่ 2
   ขั้นตอนที่ 3
   ขั้นตอนที่ 4

ข้อที่ 9)
การปฎิบัติมะเขือเทศแห้งโดยแช่น้ำปูนใส่ 2 ชั่วโมง ล้าง ผึ่งให้สะเด็ดน้ำ อยู่ในลำดับขั้นตอนใด
   ขั้นตอนที่ 1
   ขั้นตอนที่ 2
   ขั้นตอนที่ 3
   ขั้นตอนที่ 4

ข้อที่ 10)
การปฎิบัติมะเขือเทศเชื่อมแห้งโดยใส่น้ำตาล,น้ำมะนาว,เกลือ,ใส่หม้อเคลือบเคล้ากับน้ำตาลให้ทั่ว อยู่ในลำดับขั้นใดตอน<    ขั้นตอนที่ 1
   ขั้นตอนที่ 2
   ขั้นตอนที่ 3
   ขั้นตอนที่ 4