วิชาการถนอมอาหาร (รหัส ง.3124) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง การถนอมอาหารโดยการดอง จำนวน 10 ข้อ
โดย อ. สารภี พลศักดิ์ โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือกข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1)
ผลไม้ที่เหมาะในการดอง คือข้อใด
   ผลตำลึงดิบ, ลูกท้อดิบ, มะยม
   องุ่นดิบ, มะม่วง, ฝรั่งดิบ
   มะปรางดิบ, มะกอกน้ำดิบ
   ถูกทุกข้อรวมกัน

ข้อที่ 2)
อุปกรณ์ใช้ในการดอง คือข้อใด
   แก้ว, กระเบื้อง, อ่างดินเคลือบ
   หม้ออลูมิเนียม
   อ่างพลาสติก
   อ่างสแตนเลส

ข้อที่ 3)
เก็บผลไม้ที่ดองแล้วข้อใดถูก
   ควรใช้โหลแก้วมีฝาปิด
   ควรใช้ไห มีฝาปิด
   ควรใส่กล่องพลาสติกมีฝาปิด
   ข้อ ก และ ข ถูก

ข้อที่ 4)
ฝรั่งดิบ 15 ผล จะใช้เกลือกี่ถ้วย
   0.5 ถ้วย
   1 ถ้วย
   1.5 ถ้วย
   2 ถ้วย

ข้อที่ 5)
ดองมะม่วงดิบ 20 ผล ใช้ปูนแดงกี่ช้อนโต๊ะ
   1 ช้อนโต๊ะ
   2 ช้อนโต๊ะ
   3 ช้อนโต๊ะ
   4 ช้อนโต๊ะ

ข้อที่ 6)
ดองมะม่วงดิบ 20 ผล ใช้เกลือกี่ถ้วย
   1 ช้อนโต๊ะ
   2 ช้อนโต๊ะ
   3 ช้อนโต๊ะ
   4 ช้อนโต๊ะ

ข้อที่ 7)
ดองมะม่วงดิบใช้เวลากี่วันจึงจะรับประทานได้
   5 วัน
   6 วัน
   10 วัน
   15 วัน

ข้อที่ 8)
ดองมะม่วงดิบ 20 ผล ใช้น้ำตาลกี่ช้อนโต๊ะ
   1 ช้อนโต๊ะ
   2 ช้อนโต๊ะ
   3 ช้อนโต๊ะ
   4 ช้อนโต๊ะ

ข้อที่ 9)
ฝรั่งดิบก่อนจะดองนำไปฝนผิวกับอะไร
   อ่างดิน
   หินหยาบ ๆ
   ตะแกงโปรง
   ข้อ ก และ ข ถูก

ข้อที่ 10)
เอาผลไม้ใส่ไห, หรือขวดโหล คือการปฎิบัติการดองขั้นตอนที่เท่าใด
   ขั้นตอนที่ 1
   ขั้นตอนที่ 2
   ขั้นตอนที่ 3
   ขั้นตอนที่ 4