วิชาการถนอมอาหาร (รหัส ง.3124) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง การถนอมอาหารโดยการแช่อิ่ม จำนวน 10 ข้อ
โดย อ. สารภี พลศักดิ์ โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือกข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1)
การแช่อิ่ม คือข้อใด
   วิธีการปอกและแช่ในน้ำเชื่อม
   วิธีการนำผลไม้ฝนผิวและแช่น้ำเชื่อม
   วิธีการนำผลไม้แช่น้ำเกลือ,น้ำปูนใส,น้ำเชื่อม
   วิธีการล้างแล้วแช่น้ำเชื่อม

ข้อที่ 2)
ผลไม้ที่ใช้ในการแช่อิ่ม คือข้อใด
   สับปะรด มะดัน กระท้อน
   มะขาม มะยม
   มะขามป้อม มะนาว
   ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3)
ผลไม้ที่เหมาะกับการแช่อิ่มแห้ง
   เปลือกส้ม มะขาม
   กระท้อน
   มะยม
   ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 4)
สับปะรัดผลฉ่ำ 2 ผล ใช้น้ำตาลกี่กิโลกรัมในการแช่อิ่มธรรมดา
   1 กิโลกรัม
   2 กิโลกรัม
   3 กิโลกรัม
   4 กิโลกรัม

ข้อที่ 5)
สับปะรดผลฉ่ำ 2 ผล ใช้น้ำเปล่ากี่ถ้วย
   1 ถ้วย
   2 ถ้วย
   3 ถ้วย
   4 ถ้วย

ข้อที่ 6)
การแช่อิ่มผลไม้มีกี่วิธี
   1 วิธี
   2 วิธี
   3 วิธี
   4 วิธี

ข้อที่ 7)
เปลือกส้มโอผลใหญ่ 1 ผล จะใช้น้ำตาลกี่ถ้วย
   1 ถ้วย
   2 ถ้วย
   3 ถ้วย
   4 ถ้วย

ข้อที่ 8)
มะขามกระดาษสด 50 ฝักใช้น้ำตาลกี่ถ้วย
   1 ถ้วย
   2 ถ้วย
   3 ถ้วย
   4 ถ้วย

ข้อที่ 9)
การเก็บผลไม้แช่อิ่มตามวิธีใด
   ขวดโหลแก้ว
   กล่องพลาสติก
   หม้อเคลือบ
   ข้อ ก และ ข ถูก

ข้อที่ 10)
แช่อิ่มเปลือกส้มโอควรต้มในน้ำเดือดกี่นาที แล้วแช่ในน้ำเย็นอีกครั้ง
   10 - 15 นาที
   15 - 20 นาที
   25 - 30 นาที
   50 - 60 นาที