วิชาการถนอมอาหาร (รหัส ง.3124) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง การถนอมอาหารโดยการฉาบ จำนวน 10 ข้อ
โดย อ. สารภี พลศักดิ์ โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือกข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1)
ผลไม้ที่ใช้ในการฉาบ คือข้อใด
   กล้วยน้ำว้า เม็ดขนุน
   กล้วยหอม
   เผือก
   ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2)
การฉาบ คือข้อใด
   การนำผลไม้แก่จัด ฝนผิว
   การนำผลไม้แก่จัด ฝานให้เป็นแผ่นบาง ๆ
   การทำผลไม้มาแช่น้ำปูน
   การนำผลไม้ไปตากแห้ง

ข้อที่ 3)
มีดที่ใช้ฝานกล้วยฉาบใช้แบบใด
   มีดสแตนเลส
   มีดทองเหลือง
   มีดเหล็กอรัญญิก
   มีดเหล็กบาง ๆ

ข้อที่ 4)
ถ้าไม่ให้กล้วยดำ ใช้อะไรช่วย
   นำมะนาวแช่ล้างออก
   น้ำส้มแช่ล้างออก
   น้ำมะมาวและน้ำเกลือแช่ล้างออก
   น้ำมะพร้าว

ข้อที่ 5)
กล้วยน้ำว้าดิบ 1 กิโลกรัมใช้น้ำมันกี่กิโลกรัม
   0.5 กิโลกรัม
   1 กิโลกรัม
   2 กิโลกรัม
   3 กิโลกรัม

ข้อที่ 6)
กล้วย 1 กิโลกรัมใช้น้ำตาลกี่กิโลกรัม
   0.5 กิโลกรัม
   1 กิโลกรัม
   2 กิโลกรัม
   3 กิโลกรัม

ข้อที่ 7)
ขั้นตอนที่ 1 การทำฉาบ คือข้อใด
   ฝานบาง ๆ
   ผึ่งลมให้หมาด
   ทอด
   ผสมน้ำตาล

ข้อที่ 8)
ขั้นตอนที่ 2 ของการทำฉาบ คือ ข้อใด
   ฝานบาง ๆ
   ผึ่งลมให้หมาด
   ทอด
   ผสมน้ำตาล

ข้อที่ 9)
ขั้นตอนที่ 3 การทำฉาบ คือ ข้อใด
   ฝานบาง ๆ
   ผึ่งลมให้หมาด
   ทอด
   ผสมน้ำตาล

ข้อที่ 10)
ขั้นตอนสุดท้าย ของการทำฉาบ คือข้อใด
   ฝานบาง ๆ
   ผึ่งลมให้หมาด
   ทอด
   ผสมน้ำตาล