วิชาการถนอมอาหาร (รหัส ง.3124) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง การถนอมอาหารโดยการทำแยม จำนวน 10 ข้อ
โดย อ. สารภี พลศักดิ์ โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือกข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1)
การทำแยมน้ำตาลจะมีลักษณะอย่างไร
   น้ำตาลเป็นยางมะตูม
   น้ำตาลเป็นก้อนผลึก
   น้ำตาลเป็นน้ำเหลว ๆ
   ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2)
การทำแยมสับปะรด 1 ผลใหญ่น้ำตาลกี่ถ้วย
   2 ถ้วย
   3 ถ้วย
   4 ถ้วย
   5 ถ้วย

ข้อที่ 3)
ขั้นตอนที่ 1 การทำแยม คือ ข้อใด
   2 ถ้วย
   3 ถ้วย
   4 ถ้วย
   5 ถ้วย

ข้อที่ 4)
ขั้นตอนที่ 1 การทำแยม คือ ข้อใด
   ปอกเปลือกแล้วสับหยาบ ๆ
   เอาแกนออกตวง 6 ถ้วย
   เทลงในหม้อเคลือบ
   ต้มเคี่ยวไฟปานกลาง

ข้อที่ 5)
ขั้นตอนสุดท้าย การทำแยม คือข้อใด
   ปอกเปลือกแล้วสับหยาบ ๆ
   เอาแกนออกตวง 6 ถ้วย
   เทลงในหม้อเคลือบ
   ต้มเคี่ยวไฟปานกลาง

ข้อที่ 6)
การทำแยมมะเขือเทศ โดยมีมะเขือเทศ 1 กิโลกรัม จะใช้น้ำกี่ถ้วย
   1 ถ้วย
   2 ถ้วย
   3 ถ้วย
   4 ถ้วย

ข้อที่ 7)
ขั้นตอนที่ 1 การทำแยมมะเขือเทศ คือ ข้อใด
   ล้างหั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ
   ใส่หม้อเติมน้ำ 1 ถ้วย
   ต้นจนเละ ยีในกระชอน
   บรรจุขวดในขณะกำลังร้อน ๆ

ข้อที่ 8)
ขั้นตอนที่ 2 การทำแยมมะเขือเทศ คือ ข้อใด
   ล้างหั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ
   ใส่หม้อเติมน้ำ 1 ถ้วย
   ต้นจนเละ ยีในกระชอน
   บรรจุในขวดกำลังร้อน ๆ

ข้อที่ 9)
ขั้นตอนที่ 3 การทำแยมมะเขือเทศ คือ ข้อใด
   ล้างหั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ
   ใส่หม้อเติมน้ำ 1 ถ้วย
   ต้มจนเละ ยีในกระชอน
   บรรจุขวดในขณะกำลังร้อน ๆ

ข้อที่ 10)
ขั้นตอนสุดท้าย การทำแยมมะเขือเทศ คือข้อใด
   ล้างหั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ
   ใส่หม้อเติมน้ำ 1 ถ้วย
   ต้มจนเละ ยีในกระชอน
   บรรจุขวดในขณะกำลังร้อน ๆ