สี่เหลี่ยมมน: การทำความสะอาดงานถัก                   

  

 

 

                                                                                    อาจารย์สมใจ  คำศรี

 

๑.      @ เมื่อถักชิ้นงานเรียบร้อยแล้ว  นำมาวัดดูว่าได้ขนาดตามต้องการหรือยัง  ถ้าตรงกับความต้องการแล้วนำไปซัก

๒.    @การซักงานถักด้วยน้ำอุ่นผสมน้ำยาซักแห้ง หรือสบู่อ่อน ๆ  (เกล็ดสบู่)  แช่อย่างน้อย  ๑๕  นาที   

อย่าขยี้ชิ้นงานแรงห้ามใช้แปรง ล้างด้วนน้ำสะอาด    ครั้ง  บีบน้ำออกอย่าบิดเด็ดขาด  จะทำให้ชิ้นงานเสียรูปทรง 

๓.    @การตากชิ้นงานควรจะมีภาชนะรองรับชิ้นงาน  หรือนำไปตรึงบนผ้าด้วยเข็มหมุด  แล้วจึงนำไป    

ตากแดดอ่อน

      ๔. @ ปักเข็มหมุดตรงกลางห่วง  เพื่อความสมดุลย์ของห่วง

      ๕. @ ปักเข็มหมุดบนกลีบดอก  ต้องกะให้กลีบอยู่ในระดับเดียวกันในกรณีที่ดอกขนาดเดียวกัน

      ส่วนโค้งต้องเสมอ  คงลักษณะเดิม

      ๖.  @ส่วนที่เป็นตาข่าย  ต้องจัดช่องว่างให้เป็นรูปเหลี่ยมหรือตรง ถ้าต้องการให้งานถักแข็งเล็กน้อย

      ลงแป้งเปียกเหลวก่อนตาก  ถ้าหากต้องการให้งานถักขาวเป็นเงาเวลาซักน้ำสุดท้ายให้ผสม

ลูกศรซ้าย-ขวา: การรีด  การรีดงานถักวิธีรีดที่ถูกต้อง

       เมทิลแอลกอฮอล์ลงในน้ำเล็กน้อย

 

 

 

 

๑.  วางคว่ำผืนงานถักลงบนพื้นราบ  ให้ด้านผิด (ด้านหลัง) อยู่ข้างบน

๒.  ใช้เข็มหมุดตรึงให้ได้รูป  ถ้าเป็นลวดลายระยายต่าง ๆ ให้จัดระดับให้เป็นระเบียบเสียก่อน

๓.  ใช้ผ้าขาวบางหมาด ๆ วางทับ แล้วจึงรีดด้วยวิธรกดทับ ห้ามไถไปมา

สี่เหลี่ยมมน: การเก็บรักษาชิ้นงานถัก
 

 

 


๑.      เมื่อรีดเรียบร้อยแล้วควรเก็บในกล่องหรือตู้ที่สะอาด

๒.     เมื่อรีดเรียบร้อยควรม้วนกับกระดาษแก้วหรือกระดาษไขนิ่ม ๆ  แล้วเก็บไว้

๓.     พยายามพับชิ้นงานให้น้อยที่สุดเพราะจะทำให้ชิ้นงานเสียรูปทรง หรือเป็นรอยพับ

 

 

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[