ลูกบาศก์: การออกแบบงานถักโครเชท์
 

 

 

 


                                                                                                               

อาจารย์สมใจ  คำศรี

 

                                                                                               

  

       การออกแบบ@@   คือ  การใช้ความคิดในการเลือกรูปแบบลักษณะลายถักชิ้นงาน  เพื่อสร้างสรรค์

งานด้านศิลปะให้มีหน้าที่ใช้สอยตามความต้องการทั้งในด้านวัตถุประโยชน์และความสวยงามใน

รูปลักษณ์

                             ความสำคัญของการออกแบบ@@

1.    เป็นโครงการที่วางแผนผลิตชิ้นงานตามกระบวนการทำงาน

2.    การเลือกแบบเพื่อความเหมาะสมในรูปลักษณ์และประโยชน์ของการใช้งาน

3.    คำนึงถึงด้านศิลปะ  ความสวยงามของลายถักที่นำมาประดิษฐ์

                การออกแบบที่ดีควรยึดหลักเกณฑ์ดังนี้@@

1.    หน้าที่การนำไปใช้เหมาะสมเพียงใด  สามารถนำไปใช้แทนกันได้  ในบางโอกาสจะดีมาก  เช่น ผ้ารองแจกันอาจใช้เป็นผ้าปูโต๊ะได้

2.    การประหยัดในที่นี้หมายถึง  การประหยัดวัสดุและค่าใช้จ่ายที่นำมาลงทุนผลิต  แต่ต้อง

คำนึงถึงคุณภาพเป็นสำคัญ

3.    ความทนทาน  ถ้าเลือกใช้วัสดุดีมีคุณภาพ  นอกจากจะทนทานแล้ว  ผลงานที่ประดิษฐ์ 

จะมีคุณค่าและระดับดีด้วย

4.    ความสวยงามในด้านฝีมือประณีต

]]]]]]]]]]