สี่เหลี่ยมมน: วัสดุอุปกรณ์ในการถักโครเชท์ 

 

 


 อาจารย์สมใจ  คำศรี

 

{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{

 

v     ไหมพรมมีหลายลักษณะเลือกใช้ให้เหมาะกับงานถัก

v     เข็มถักไหมพรม

v     ด้ายถัก

v     เข็มถักด้าย

v     เข็มเย็บไหมพรม / ด้าย สำหรับไว้ต่องานถัก

v     กรรไกรสำหรับตัดไหมพรม/ด้าย

v     สายวัด

              @   ด้ายที่ใช้กับงานโครเชท์มีหลายชนิดแต่ที่นำมากล่าวมี  2  ชนิด  คือ ไหมพรม และด้ายถัก  ไหมพรมมีหลายลักษณะ  ขึ้นอยู่กับงานที่ต้องการไหมพรมที่มีขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก  ส่วนด้ายถัก

ก็เช่นกัน ว่าเป็นงานถักผ้าปูโต๊ะ  ผ้าคลุมเตียง  ริมผ้าเช็ดหน้า  ขนาดของด้ายก็แตกต่างกันไป

            ] ขนาดด้ายที่ใช้กันทั่วไปคือ No 5  No 8  No 15  No 20  No 30  No  40  No 50  No 60 No 100  No  150

            ] เข็มถักนั้น ทำมาจากอลูมิเนียม พลาสติก สแตนเลส  ไม้  แต่นิยมใช้สแตนเลส  เพราะทนทานไม่เปราะง่าย

   สำหรับผู้ที่เริ่มหัดถักควรใช้เข็มเบอร์ 5/0 (3.0 mm) จะได้สะดวกในการถัก

          เข็มกับด้ายที่ใช้ร่วมกันในงานโครเชท์ต้องดูแบบและลายก่อน  ผลงานที่ได้สวยงาม  ถ้าใช้ด้าย

ขนาดเล็กกว่าเข็มงานถักที่ได้จะมีลักษณะหลวม  ถ้าใช้ไหมพรมขนาดเส้นใหญ่กว่าเข็มผลงานที่ได้จะมีลักษณะแน่น  เพื่อให้งานที่ได้ดูสวยงาม  ก็ควรใช้เข็มกับด้ายให้เหมาะสม  เข็มถักที่ใช้ถักไหมพรมกับด้ายถัก  จะมีขนาดของหัวเข็มที่ต่างกัน

             ]  กรรไกร  กรรไกรที่ใช้กันมีหลายขนาด ทั้งขนาดเล็ก  กลาง  และใหญ่ ความเหมาะสมในการใช้

สอยขึ้นอยู่กับชนิดของงาน  กรรไกรขนาดเล็กเหมาะสำหรับกี่ตัดด้าย  ทำการฝีมือขนาดกลางและขนาด

ใหญ่เหมาะสำหรับการตัดผ้า

ขนาดเข็ม                                    ขนาดด้าย

                        0                                              3,5,8

                                1                                              3,5,8

                                2                                              10,15

                                3                                              10,15

                                4                                              18

                                5                                              20

                                6                                              30

                                7                                              40

                                8                                              50

                                9                                              60

                                10                                            70

                                11                                            80,100

                                12                                            80,100

การเก็บรักษาอุปกรณ์  และเครื่องใช้ ควรเป็นกล่องที่มีฝาปิดให้เรียบร้อยทั้งนี้เพื่อป้องกันความ

สกปรกและการสูญหาย  หยิบใช้ได้ง่าย