วิชาช่างถักโครเชท์ (รหัส ง 32210 ) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 2
เรื่อง วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือถักโครเชท์ จำนวน 5 ข้อ
โดย อาจารย์สมใจ คำศรี โรงเรียนกันทรารมณ์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

 1. เข็มโครเชท์เบอร์ใดที่เหมาะสมกับด้ายถักเบอร์ 30
   เบอร์ 3
   เบอร์ 4
   เบอร์ 5
   เบอร์ 6

 2. เข็มโครเชท์ชนิดใดที่นิยมใช้เพราะทนทาน
   ไม้
   พลาสติก
   อลูมิเนียม
   สแตนเลส

 3. ข้อใดสัมพันธ์กัน
   ใช้ด้ายเบอร์ 16 เพื่อถักริมผ้าเช็ดหน้า
   ใช้ด้ายเบอร์ 16 เพื่อถักซองใส่กระดาษทิชชู
   ใช้ด้ายเบอร์ 16 เพื่อถักกระเป๋ากลมรูด
   ใช้ด้ายเบอร์ 16 เพื่อถักเสื้อกั๊ก

 4. การที่ใช้ด้ายและเข็มโครเชท์เบอร์ใดนั้น พิจารณาจากสิ่งใดเป็นสำคัญ
   แบบลายถัก
   รูปแบบของช้นงาน
   รูปแบบและลายถัก
   ขนาดของชิ้นงาน

 5. เข็มโครเชท์เบอร์ใดเหมาะสำหรับผู้เริ่มหัดถัก
   2/0
   3/0
   4/0
   5/0