วิชาช่างถักโครเชท์ (รหัส ง 32210 ) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 2
เรื่อง การเลือกแบบ วิเคราะห์ วางแผนถักช้นงานโครเชท์ จำนวน 5 ข้อ
โดย อาจารย์สมใจ คำศรี โรงเรียนกันทรารมณ์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

 1. ข้อใดคือการออกแบบงานถักโครเชท์
   เขียนโครงงาน
   เขียนแผนงาน
   การลอกแบบ
   การพิจารณารูปลักษณ์ของงาน

 2. ข้อใดคือสิ่งจำเป็นในการออกแบบ
   ความงาม
   สี รูปทรง
   การประหยัด
   ขนาดของชิ้นงานที่ผลิต

 3. ข้อใดคือสิ่งที่ต้องระวังมากในการออกแบบ
   สี
   วัสดุที่ใช้
   ฝีมือการถัก
   ความทนทาน

 4. ข้อใดคือการออกแบบและเลือกแบบที่ดีของการถักโครเชท์
   ใช้สอยตามวัตถุประสงค์
   เป็นของใช้แทนกันได้
   สีสดใส
   ฝีมือการถัก

 5. สิ่งที่จะขาดไม่ได้ในการเลือก - ออกแบบ
   ลายถักที่ใหม่ ไม่ซ้ำคนอื่น
   ความมีศิลปะของลายถัก
   ความยากง่ายของลานถัก
   ความสวยงามของลาย