บทเรียนทางคอมพิวเตอร์

เรื่องสมบัติของแคลเซียม

ประการสอนสาระเพิ่มเติมเคมี  (45210)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

โดยนางสมรักษ์   สีหาภาค

 

 

แคลเซียม (Ca)

                   แคลเซียมพบมากในรูปของสารประกอบ โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นเปลือกโลก มีแคลเซียมเป็นองค์ประกอบถึง 3.5 % โดยมวลของเปลือกโลก  ซึ่งนับว่ามากเป็นอันดับที่ 5 เมื่อเทียบกับธาตุอื่นๆ ที่มีในเปลือกโลก

                   ธาตุแคลเซียมส่วนใหญ่จะพบอยู่ในรูปของสารประกอบพวกหินปูน ซึ่งมีแคลเชียมคาร์บอเนตเป็นองค์ประกอบ เช่น ในเปลือกหอย หินปะการัง หินงอก หินย้อย ดินมาร์ล นอกจากนี้ยังพบในสินแร่ในรูปของแคลเซียมซัลเฟต เช่น  แร่ยิปซัม  และยังพบว่าแคลเซียมเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของกระดูกของฟันในสิ่งมีชีวิต

                  

                   ประโยชน์โดยทั่วไปของแคลเซียม

                   1. แคลเชียมคาร์บอเนตจากหินปูนใช้ทำปูนขาว ดินสอพอง ชอล์ค และเครื่องปั้นดินเผา

                   2 . แคลเชียมคาร์บอเนตใช้เป็นสารตั้งต้นสำหรับผลิต โซเดียมคาร์บอเนต

                   3. ใช้หินปูน ดินมาร์ลหรือเปลือกหอย แก้ความเป็นกรดของดิน

                   4. แคลเซียมซัลเฟตจากยิบซัมใช้ในอุตสาหกรรมแผ่นวัสดุกันความร้อน เช่น ยิปซัมบอร์ด ในอุตสาหกรรมแก้ว ซีเมนต์