บทเรียนทางคอมพิวเตอร์

เรื่องสมบัติของโครเมียม

ประการสอนสาระเพิ่มเติมเคมี  (45210)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

โดยนางสมรักษ์   สีหาภาค

 

โครเมียม (Cr)

 

                   ในธรรมชาติโครเมียมมักจะอยู่ในรูปของออกไซด์ผสม เช่น ในแร่โครไมต์ซึ่งสามารถจะนำมาเตรียมโครเมียม ได้โดยรีดิวซ์ด้วยคาร์บอนในเตาไฟฟ้า

หลังการรีดิวซ์จะได้โลหะผสมของ Fe-Cr  เรียกว่า ferrochrome  ซึ่งมีอัตราส่วนของ Fe : Cr = 1:2   โลหะผสมนี้ใช้ผสมในเหล็กกล้า จะทำให้สมบัติต่างๆ ดีขึ้น คือทนทานและแข็งแรง

                   การเตรียมโลหะโครเมียมให้บริสุทธิ์ทำได้โดยนำแร่โครไมด์มาเผาในอากาศจะเกิดปฏิกิริยาได้ไดโพแทสเซียมโครเมียมเมต  ซึ่งละลายน้ำจึงสามารถแยกออกจาก  FeO  ได้ หลังจากนำมาตกผลึกจะได้ไดโพแทสเซียมโครเมียมเมตที่บริสุทธิ์แล้วนำไปรีดิวซ์ด้วยคาร์บอนและอลูมิเนียม จะได้โลหะโครเมียมที่บริสุทธิ์

สมบัติทั่วๆ ไปของโลหะโครเมียม

                   1. มีจุดหลอมเหลวและจุดเดือดสูง

                   2. เป็นโลหะที่แข็ง มีสีเทาเป็นมันวาว และทนต่อการผุกร่อนได้ดี

                   3. โลหะโครเมียมสามารถทำปฏิกิริยากับธาตุๆ ได้จำนวนมาก เช่น C,N2 , H2 , S, I2 , F2 เป็นต้น

                   4. โครเมียมในสารประกอบมีเลขออกซิเดชันได้หลายค่าตั้งแต่ +2 ถึง +6

กรดเบสของสารละลาย

ประโยชน์และโทษของโครเมียม

                   1. ใช้เคลือบผิวของเหล็กและโลหะอื่นๆ โดยการชุบด้วยไฟฟ้า เรียกว่า การชุบโครเมียม ทำให้ได้ผิวโลหะที่เป็นมันวาว สีเทาเงินและไม่ผุกร่อน

                   2. ใช้เป็นส่วนประกอบของเหล็กกล้าสำหรับทำตู้นิรภัย เครื่องยนต์กลไก เกราะกันกระสุน เครื่องบินไอพ่นและจรวด เนื่องจากความแข็งแรงทนทาน เหนียว ถ้ามี Cr  10% ใน Fe  จะได้เหล็กปลอดสนิม           

              3. สารประกอบหลายชนิดของ Cr ใช้ทำรงควัตถุ

              4. โลหะเจือ Co  กับ Cr  ใช้ทำกระดูกเทียม เนื่องจากมีความแข็งแรงมากและมีปฏิกิริยาต่อร่างกายน้อย

                   5. การขาดธาตุ Cr  จะมีผลเสียต่อร่างกายคือ อาจจะทำให้เป็นโรคเยาหวาน