วิชาการประดิษฐ์ของชำร่วย (รหัส ช 44229) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง มาลัยตุ้มชำร่วย
โดยนางสุดใจ วงศ์คูณ
คำสั่ง จงกากบาททับข้อที่เห็นว่าถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1
ลักษณะและรูปทรงของมาลัยตุ้มมีลักษณะอย่างไร
   1. หัวท้ายเรียว
   2. หัวโตท้ายโต
   3. หัวเรียวท้ายเรียวตรงกลางจะใหญ่
   4. หัวโตท้ายโต ตรงกลางเล็กเรียว

ข้อที่ 2
วิธีการเริ่มร้อยมาลัยตุ้ม เริ่มต้นด้วยการร้อยมาลัย
   1. ร้อยกลีบเล็กก่อนและส่งกลีบให้สั้นที่สุด
   2. ร้อยกลีบใหญ่ก่อนและส่งกลีบให้ยาวที่สุด
   3. ร้อยกลีบใหญ่ เล็ก สลับกันไปมา
   4. ร้อยโดยการส่งกลีบสั้น 2 ยาว 2

ข้อที่ 3
การร้อยมาลัยตุ้มควรมีความยาวเท่าไร
   1. ประมาณ 1 1/2 -2 1/2 นิ้ว
   2. ประมาณ 2 1/2- 3 1/2 นิ้ว
   3. ประมาณ 3 1/2 - 4 1/2 นิ้ว
   4. ประมาณ 4 1/2 - 5 1/2 นิ้ว

ข้อที่ 4
มาลัยตุ้มหมายถึงมาลัยที่มีลักษณะอย่างไร
   1. มาลัยที่ร้อยมีลักษณะรูปทรงตามยาวเป็นรูปรี
   2. มาลัยที่มีลักษณะเป็นรูปทรงตามขวางเป็นรูปกลม
   3. มาลัยที่มีลักษณะเป็นรูปทรงแบนเรียบ
   4. มาลัยที่มีลักษณะเป็นรูปทรงนูนตรงกลาง

ข้อที่ 5
การร้อยมาลัยตุ้มจำเป็นต้องมีจำนวนกลีบหรือดอกเท่ากันหรือไม่
   1. จำเป็นต้องกลีบเท่ากัน
   2. ไม่จำเป็นต้องเท่ากัน
   3. ไม่แน่นอนขึ้นอยู้กับขนาดหรือกลีบด้วยว่าขนาดเล็กหรือใหญ่
   4. ไม่จำเป็นเพราะขึ้นอยู่กับความคิดของผุ้ร้อย

ข้อที่ 6
ลักษณะรูปร่างของมาลัยตุ้มตามยาวเหมือนดอกไม้ชนิดใด
   1. ดอกบัวบาน
   2. ดอกบัวตูม
   3. ดอกบัวสัตบงกช
   4. ดอกบัวเผื่อน

ข้อที่ 7
มาลัยตุ้มขนาดเล็กที่สุดที่นิยมร้อยกันมีกี่ชั้น
   1. 7 ชั้น
   2. 8 ชั้น
   3. 9 ชั้น
   4. 10 ชั้น

ข้อที่ 8
มาลัยตุ้มขนาดใหญ่ที่สุดนิยมร้อยกันกี่ชั้น
   1. 13 ชั้น
   2. 14 ชั้น
   3. 15 ชั้น
   4. 16 ชั้น

ข้อที่ 9
การร้อยมาลัยตุ้มจำนวนชั้นต้องเป็นเลขอะไร
   1.เลขคี่เสมอ
   2. เลขคู่เสมอ
   3. บางแถวเป็นเลขคู่บางแถวเป็นเลขคี่
   4. ขึ้นอยู่กับผู้ร้อย

ข้อที่ 10
มาลัยตุ้มดอกบานไม่รู้โรยจะขึ้นต้นกลีบแรกและกลีบสุดท้ายกี่ดอก
   1. 1 ดอก
   2. 2 ดอก
   3. 3 ดอก
   4 4 ดอก