วิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค 3111 ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง การคูณจำนวนเต็ม จำนวน 10 ข้อ
โดย อ สุกัญญา ยิ่งยง โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

 1. 8x(-10)=
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 2. (-5)x(-9)=
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 3. (-23)x5=
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 4. (-7)x9=
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 5. (-16)x0=
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 6. 8x(-56)
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 7. 100x(-48)
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 8. (-4)x(-4)x4=
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 9. (-9)x(-4)x(-10)=
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 10. (-15)x3x0
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)