วิชา..คณิตศาสตร์. (รหัส.ค 3111..) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่..1
เรื่อง ..จำนวนนับ จำนวน .5.. ข้อ
โดย อ.สุกัญญา ยิ่งยง .. โรงเรียน...กันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

 1. จำนวนเฉพาะที่มากกว่า 15 และน้อยกว่า 20 คือ
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 2. ตัวประกอบของ 28 คือ
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 3. จำนวนเฉพาะที่น้อยกว่า 15 คือ
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 4. จำนวนคี่ที่น้อยกว่า 10 คือ
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 5. จำนวนเฉพาะที่อยู่ระหว่าง 40 และ 50
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)