วิชา..คณิตศาสตร์. (รหัส.ค 3111..) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่..1
เรื่อง ..สมการ จำนวน .5.. ข้อ
โดย อ.สุกัญญา ยิ่งยง .. โรงเรียน...กันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

 1. ค่าของ X ในสมการ 2X -12 =7 คือ
   7
   8
   9
   10

 2. Z -3 = 7 ค่าของ Z คือ
   9
   10
   11
   12

 3. 7 - K = 2 ค่าของ K คือ
   1
   3
   5
   7

 4. ถ้า 2x3= 6 แล้ว (2x3)+(-5)=6+(-5) คือสมบัติของ
   สมบัติของการบวก
   สมบัติของการลบ
   สมบัติของการหาร
   สมบัติของการคูณ

 5. A -12 =35 ค่าของ A คือ
   44
   45
   46
   47