วิชา ช่างถนอมอาหาร (รหัส ช 0164) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6
เรื่อง เลือกใช้ภาชนะได้ถูกน้อง จำนวน 5 ข้อ
โดย อ. ศุณิษา สุพรม โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ข้อใดคือการเก็บเขียงที่ถูกวิธี ?
   ก. เก็บไว้ในลิ้นชัก
   ข. ตั้งไว้ในที่ที่มีแดดส่องถึง
   ค. วางนอนไว้บนโต๊ะที่สะอาด
   ง. ตั้งไว้ในที่ร่มมีลมพัดผ่าน

ข้อที่ 2)
อาหารที่มีความเป็นด่าง ถ้าใส่ในภาชนะที่ทำด้วยอลูมิเนียมจะเกิดผลดังข้อใด ?
   ก อาหารจะมีรสเฝื่อน
   ข. จะทำให้อาหารกัดกร่อนภาชนะ
   ค. อาหารมีสีสวยน่ารับประทาน
   ง. อาหารมีสีคล้ำไม่น่ารับประทาน

ข้อที่ 3)
มีดชนิดใดควรใช้ปอกผลไม้
   ก. มีดคม ๆ
   ข. มีดเหล็ก
   ค. มีดพลาสติก
   ง. มีดแสตนเลส

ข้อที่ 4)
การตุ๋นเนื้อควรใช้หม้อชนิดใด
   ก. หม้อตุ๋น
   ข. หม้อเคลือบ
   ค. หม้ออัดความดัน
   ง. หม้ออลูมิเนียม

ข้อที่ 5)
ข้อใดคือหลักในการเลือกภาชนะเครื่องเคลือบ
   ก. น้ำหนักเบาเพื่อความสะดวกในการใช้
   ข. น้ำหนักดีแสดงความเคลือบ
   ค. ควรมีลวดลายสวยงามน่าใช้
   ง. ควรมีสีสดเพื่อไม่ให้ดูเก่าเร็ว