วิชา ช่างถนอมอาหาร (รหัส ช 0164) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6
เรื่อง ความสำคัญของสารปรุงแต่ง จำนวน 5 ข้อ
โดย อ. ศุณิษา สุพรม โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ถ้าทำอาหารที่มีสีเหลืองควรใช้สีธรรมชาติจากอะไร ?
   ก. ขมิ้น
   ข. ครั่ง
   ค. ดอกอัญชัน
   ง. กาบมะพร้อมเผา

ข้อที่ 2)
สารช่วยกรอบข้อใดดีที่สุด ?
   ก. สารส้ม
   ข. น้ำปูนใส
   ค. น้ำส้มสายชู
   ง. น้ำประสานทอง

ข้อที่ 3)
สีธรรมชาติท่ใส่ในขนมเปียกปูนได้จากข้อใด ?
   ก. ถ่าน
   ข. ครั่ง
   ค. กาบมะพร้าวเผา
   ง. ดอกไม้ที่สีหลายๆ ชนิด

ข้อที่ 4)
เหตุที่ไม่นำสีย้อมผ้ามาใช้ผสมอาหารเพราะมีสารข้อใด ?
   ก. บอแลกซ์
   ข. ดี.ดี.ที.
   ค. ดินประสิว
   ง. สารหนู ตะกั่ว ปรอท

ข้อที่ 5)
ควรเลือกใช้สารข้อใดที่ทำให้อาหารเปื่อยได้อย่างประหยัดและปลอดภัยที่สุด ?
   ก. ดินประสิว
   ข. โซดาซักผ้า
   ค. ยางมะละกอ
   ง. โซเดียมคาร์บอเนต