2. การหักเหของคลื่น

 

            เมื่อคลื่นเคลื่อนผ่านตัวกลางชนิดกันจะทำให้ความเร็วของคลื่นและความยาวคลื่นเปลี่ยนแปลงแต่ความถี่คงเดิม  โดยพบว่าคลื่นเคลื่อนที่ในทิศไม่ตั้งฉากกับรอยต่อของตัวกลางโดยความเร็วคลื่น ความยาวคลื่นเปลี่ยน 

เมื่อคลื่นเคลื่อนที่จากบริเวณน้ำลึกไปยังบริเวณน้ำตื้น พบว่า ระยะห่างระหว่างหน้าคลื่น  (  l  ) ในบริเวณน้ำลึกมีค่ามากกว่า ระยะห่างระหว่างคลื่น   (  l  )  ในบริเวณน้ำตื้นแต่ความถี่ (  f )  ของคลื่นผิวน้ำในบริเวณทั้งสองคงเดิม เนื่องจากความถี่ ( f ) ของคลื่นผิวน้ำขึ้นอยู่กับความถี่ของแหล่งกำเนิด  ดังนั้น ความเร็วของคลื่นในบริเวณน้ำลึก ( v ) จะมีค่ามากกว่าความเร็วของคลื่นในบริเวณน้ำตื้น ( v )

                                    v  = lf 

            สรุป ในน้ำลึก      v   ,   l มากกว่าในน้ำตื้น