วิชาฟุตบอล (รหัส 4523) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 5
เรื่อง การเล่นฟุตบอลอย่างปลอดภัย จำนวน 5 ข้อ
โดย อ.ธรรมศาสตร์ วงศ์คูณ โรงเรียน กันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ถ้าทุ่มลูกฟุตบอลเข้าเล่นจากเส้นข้างแล้วลูกฟุตบอลเข้าประตูไปถือว่า
   ได้ประตู
   ไม่ได้ประตูให้ทุ่มใหม่
   ไม่ได้ประตูถือเป็นลูกออก
   ม่ได้ประตู ให้เปลี่ยนทุ่ม

ข้อที่ 2)
มารยาทในการเป็นผู้เล้นฟุตบอลที่ดีคือข้อใด
   รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
   ไม่ก่อการวิวาท
   ไม่เย้ยหยันผู้แข่งขัน
   ไม่ก่อกวนผู้แข่งขัน

ข้อที่ 3)
คำกล่าวต่อไปนี้ข้อใดผิด
   แม็คไม่มีสิทธิ์ขึ้นไปยิงประตู
   ผู้รักษาประตูจะขึ้นไปยิงประตูก็ได้
   กองกลางต้องช่วยกองหน้าด้วย
   ศุนย์หน้าไปเล่นแทนแม็กได้

ข้อที่ 4)
ก่อนเล่นฟุตบอลทุกครั้ง เราควรคำนึงถึงอะไร
   เล่นด้วยความระมัดระวัง
   ต้องอบอุ่นร่างกายก่อน
   เตรียมเครื่องมือปฐมพยาบาล
   ตรวจอุปกรณ์ให้เรียบร้อย

ข้อที่ 5)
ในการพักครึ่งเวลาการแข่งขันพักได้ไม่เกินกี่นาที
   5 นาที
   10 นาที
   15 นาที
   20 นาที