เนื้อหาความรู้
แบบทดสอบ
ลักษณะของจอภาพ (Monitor)
          จอภาพเป็นอุปกรณ์แสดงผลที่มีชื่อเรียกมากมาย เช่น Monitor, CRT
(Cathode Ray Tube) ปกติแล้วจอภาพสามารถแบ่งได้ 2 ประเภท
 
1. จอภาพสีเดียว (Monochrome Monitor)
          จอภาพที่รับสัญญาณจากการ์ดควบคุม ในลักษณะของสัญญาณดิจิตอล
คือ 0 กับ 1 โดยการกวาดลำอิเล็กตรอนไปตกหน้าจอ แล้วเกิดเป็นจุดเรืองแสง
จะให้สัญญาณว่าจุดไหนสว่าง จุดไหนดับ จอภาพสีเดียวเวลานี้ไม่มีผู้นิยมแล้ว
 
2. จอภาพหลายสี (Color Monitor)
          จอภาพที่รับสัญญาณดิจิตอล 4 สัญญาณ คือ สัญญาณของสีแดง, เขียว,
น้ำเงิน และสัญญาณความสว่าง ทำให้สามารถแสดงสีได้ 16 สี ถึง 16 ล้านสี
 
 
 
 
 
 
trirat@thai.com
แหล่งที่มา : เนื้อหาเรื่องคอมพิวเตอร์ Digital Library โครงการ SchoolNet@1509 http://www.school.net.th