วิชาการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (ช 0248) ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น

เรื่อง การเปิดปิดเครื่องการดูแลรักษาเครื่องและข้อมูล

โดย อ.ไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์

ร.ร.กันทรารมณ์ จ.ศรีสะเกษ


1. ขั้นตอนแรกในการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ คือ ข้อใด

   1. เปิดจอภาพ

   2. เสียบปลั๊ก

   3. เปิด CPU

   4. ถูกทุกข้อ


2. เครื่องหมาย C:\>_ เรียกว่าอะไร

   1. เครื่องหมายดอส

   2. เครื่องหมายพร้อมแล้ว

   3. เครื่องหมาย Prompt

   4. Root directory


3. ตัวกระพริบหลังเครื่องหมาย C:\> เรียกว่าอะไร

   1. Cursor

   2. Surcor

   3. Prompt

   4. Dos prompt


4. ตัวเลข 16384 KB ที่แสดงขณะเปิดเครื่อง คือ อะไร

   1. จำนวนหน่วยความจำ

   2. หมายเลข CPU

   3. หมายเลขเครื่อง

   4. จำนวน Byte ที่มี


5. ขณะที่เครื่องแสดงเครื่องหมาย C:\>_ สามารถปิดเครื่องได้หรือไม่

   1. ไม่ได้

   2. ปิดได้ทันที

   3. ต้อง Shut down ก่อน

   4. ต้องออกจากโปรแกรมที่ใช้ก่อน


6. ปุ่ม Reset ทำหน้าที่อะไร

   1. เริ่มการทำงานคอมพิวเตอร์ใหม่

   2. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

   3. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

   4. ถูกทุกข้อ


7. อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานคอมพิวเตอร์ อยู่ระหว่างเท่าใด

   1. 50-60 องศาฟาเรนไฮต์

   2. 60-70 องศาฟาเรนไฮต์

   3. 70-80 องศาฟาเรนไฮต์

   4. 80-90 องศาฟาเรนไฮต์


8. สนามแม่เหล็กเป็นอันตรายต่อสิ่งใดมากที่สุด

   1. จอภาพ

   2. ตัวแผ่นบันทึก

   3. ข้อมูลในแผ่นบันทึก

   4. แผงวงจรในคอมพิวเตอร์


9. ทรานเชียนต์ คือ อะไร

   1. ค่าไฟฟ้าสถิตย์มีสูง

   2. อุณหภูมิในตัวเครื่องมีสูง

   3. สนามแม่เหล็กมีพลังงานสูง

   4. ไฟฟ้ามีแรงดันสูงหรือต่ำกว่าปกติ


10. สนิมที่พบในเมนบอร์ดมักเกิดจากอะไร

   1. ความชื้นในอากาศ

   2. การรั่วซึมของแบตเตอรี่

   3. ออกไซด์ของตะกั่วบนแผงวงจร

   4. ออกไซด์ของทองแดงบนแผงวงจร