การใช้ If clause พูดถึงเหตุการณ์ในอนาคต

โดยอาจารย์อุดมพร  ศรีสำอางค์

โรงเรียนกันทรารมณ์  อำเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ

โครงสร้างประโยค If + Subject + present simple,subject + future simple

 

If-clause เป็น

( ประโยคเงื่อนไข )

Main clause เป็น

(ประโยคหลัก)

-Present Simple

            -Past Simple

            -Past Perfect

       -Future Simple

       -Fulture in the Past

       -Future Perfect in the past

Example

      __If you become a tennis player, you will be famous.

          ถ้าคุณเป็นนักกีฬาเทนนิสมืออาชีพคุณจะมีชื่อเสียงโด่งดัง

      __If you go to the party, you will have a great time!

          ถ้าคุณไปงานเลี้ยงคุณจะสนุกมาก  !

      __If you go to the university, you will do very well.

          ถ้าคุณได้เข้าเรียนมหาวิทยาลัยคุณจะได้ทำอะไรดี ๆ

      __If you study hard, you will have a good grade.

          ถ้าคุณขยันเรียน คุณจะได้เกรดดี ๆ

      __If students talk loudly, teacher will be angry.

          ถ้านักเรียนพูดคุยเสียงดังมาก ๆ ครูจะอารมณ์เสีย