การใช้  Present Continuous Tense

โดย อาจารย์อุดมพร  ศรีสำอางค์

โรงเรียนกันทรารมณ์  อำเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ

 

โครงสร้างของประโยค Subject + is, am, are + Verb 1

Present Continuous Tense : ใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะที่พูด

Example

-         They  are playing   football now. ขณะนี้พวกเขาทั้งหลายกำลังเล่นฟุตบอล

-         My father  is sleeping  now. ขณะนี้พ่อของฉันกำลังนอนหลับ

-         I  am studying  English now. ขณะนี้ฉันกำลังเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

-         Miss Brown is looking at the newspaper now. ขณะนี้คุณบราวกำลังอ่านหนังสือพิมพ์