HOME   |   ABOUT US   |    SERVICE   |   PARTNERS   |   FAQ
การระวังรักษาหนังสือ
เมื่อได้ทราบแล้วว่าหนังสือประกอบขึ้นด้วยส่วนต่างๆและแต่ละส่วนจะมีประโยชน์ต่อผู้รู้จักใช้ ดังนั้นเราจึงควรระมัดระวังและรักษาหนังสือให้ดีที่สุด เพื่อให้ใช้ประโยชน์จากหนังสือได้นานและคุ้มค่าที่สุด เพื่อจะให้หนังสือมีสภาพคงทนถาวรใช้ประโยชน์ได้นานจึงควรปฏิบัติดังนี้
        การเปิดหนังสือใหม่
1) ให้วางหนังสือ โดยเอาสันหนังสือทาบกับพื้นโต๊ะ
2) เปิดปกหน้าและปกหลังออก ให้ปกแนบกับพื้นโต๊ะ
3) ค่อยๆเปิดหนังสือทางด้านหน้าครั้งละ 8-10 ใบ แล้วใช้นิ้วหัวแม่มือที่สะอาดรีดตอนที่ติดกับสันให้เรียบ และเปิดทางด้านหลังอีก ครั้งละ 8-10 ใบ โดยปฏิบัติเช่นเดียวกัน ทำสลับกันไปเช่นนี้ จนกระทั่งหมดเล่ม
        วิธีหยิบหรือจับหนังสือ
ให้จับที่ตรงกลางสันของหนังสือ เวลาเก็บหนังสือขึ้นชั้น เอาทางสันออกข้างนอก และอย่าใส่หนังสือแน่นเกินไป ใช้ที่กั้นหนังสือกันไม่ให้หนังสือล้ม
        เมื่อเปิดหน้าหนังสือ ใช้มือจักที่หัวมุมขวาของหนังสือ แล้วเปิดอย่างระมัดระวัง
        วิธีระวังรักษาหนังสือ
1) ไม่ควรเปิดหนังสืออ่าน โดยกางหน้าหนังสืออย่างเต็มที่ หรือกางเกิน 180  ํ
2) ไม่ควรทำเครื่องหมายใดๆในหนังสือ นอกจากเป็นหนังสือส่วนตัว
3) เมื่ออ่านหนังสือยังไม่จบ ควรใช้วัสดุบางๆ เช่นกระดาษ หรือริบบิ้นคั่นหนังสือไว้ ไม่ควรพับมุมหน้าหนังสือ  หรือใช้วัสดุที่มีความหนาคั่น  จะทำให้กระดาษขาดหรือปกชำรุดได้ง่าย
4) อย่ากางหนังสือไว้แล้วคว่ำกับพื้นโต๊ะ  จะทำให้สันหนังสือแยก
5) ควรเก็บหนังสือในอุณหภูมิที่เหมาะสม   กล่าวคืออย่าให้หหนังสือเปียกชื้นหรือร้อนเอาอ้าวจนเกินไป
 
 
WHAT'S  NEW?
 
Double click to edit text.
 
SPECIAL  OFFER
 
Double click to edit text.
Copyright 2003 Your Web Page  Inc. All Rights Reserved.
YOUR VERY NICE
SLOGAN GOES HERE...