วิชา..งานห้องสมุด (รหัส...) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่...
เรื่อง ...หนังสือพิมพ์ จำนวน ..10. ข้อ
โดย อ. .. โรงเรียน...กันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

 1. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของหนังสือพิมพ์
   มีลักษณะเป็นกระดาษแผ่นใหญ่
   ทุกฉบับเสนอข่าวเหมือนกัน
   เสนอข่าวภายในและภายนอกประเทศ
   เสนอข่าวความเคลื่อนไหวใหม่ๆ

 2. การเลือกซื้อหนังสือพิมพ์มีลักษณะดังนี้ข้อใดไม่เกี่ยวข้อง
   เสนอข่าวตรงตามความเป็นจริง
   ใช้ภาษาสุภาพและถูกต้องตามหลักภาษา
   เจ้าของ บรรณาธิการเป็นนักการเมืองน่าเชื่อถือ
   จัดหน้ากระดาษสำหรับลงข่าวบทความมีสัดส่วนพอเหมาะ

 3. หนังสือพิมพ์ฉบับใดที่ห้องสมุดโรงเรียนกันทรารมณ์ไม่บอกรับ
   ไทยรัฐ
   ข่าวสด
   มติชนรายวัน
   คม ชัด ลึก

 4. คลอลัมน์เอ็นทรานซ์อยู่ในหนังสือพิมพ์อะไร
   เดลินิวส์
   ไทยรัฐ
   มติชน
   สยามรัฐ

 5. การเตรียนหนังสือพิมพ์เพื่อให้บริการควรปฏิบัติดังนี้
   ประทับตราทุกหน้า ระวังไม่ให้ทับข้อความ
   ประทับที่รูปภาพ ต้องไม่ทับรูปภาพจนมองไม่ชัด
   จัดใส่ไม้หนีบแล้ววางไว้ที่วางหนังสือพิมพ์
   ถูกทุกข้อ

 6. วาไรตี้อยู่หน้าใดของหนังสือพิมพ์เดลินิวส์
   หน้า 3
   หน้า 4
   หน้า 5
   หน้า 6

 7. ผู้ใหญ่มากับทุ่งหมาเมินเป็นการ์ตูนล้อเลียนสังคมอยู่หน้าใดของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
   หน้า 3
   หน้า 4
   หน้า 5
   หน้า 6

 8. หนังสือพิมพ์ที่เสนอข่าวทางการศึกษาเป็นส่วนใหญ่คือ
   มติชน
   ไทยรัฐ
   เดลินิวส์
   ข่าวสด

 9. หนังสือพิมพ์ที่เสนอข่าวทางด้านสิ่งแวดล้อมคือหนังสือพิมพ์อะไร
   บ้านเมือง
   ข่าวสด
   สยามกีฬา
   สยามรัฐ

 10. ครม. กินไก่โชว์ ท้าพิสูจน์ " ห่า " ข้อความหนี้เป็นส่วนไหนของข่าว
   การพาดหัวข่าว
   รูปภาพ
   เนื้อหาของหนังสือพิมพ์
   เนื้อหาทั่วไป