สี่เหลี่ยมมน: จักรเย็บผ้า
 

 

 

 


                 R.  R.      โดยนางวิไลวรรณ  มานะศรีสุริยา

 

 QQ     จักรเย็บผ้า  เป็นเครื่องมือในการตัดเย็บที่สำคัญที่สุดและมีราคาแพงกว่าเครื่องมือ

ตัดเย็บอื่น    โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นจักรเย็บผ้าที่สามารถใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง  ดังนั้นก่อนตัดสินใจซื้อจักรเย็บผ้าไว้ใช้ควรคำนึงถึงจุดประสงค์ในการใช้สอย

ริบบิ้นลง: ส่วนประกอบของจักรเย็บผ้า                              

hhh                                                                                                          ^^^^

                        

 

                จักรเย็บผ้าประกอบขึ้นด้วยส่วนประกอบ  2  ส่วน  คือ  ส่วนหัวจักรและส่วนตัวจักร  ดังนี้

1.       Kส่วนประกอบของหัวจักร

หัวจักร  คือส่วนเครื่องจักรทั้งหมดที่ตั้งอยู่บนโต๊ะ  ส่วนนี้ประกอบด้วยเครื่อง

กลไกที่เกี่ยวกับการเย็บหลายชิ้นประกอบเข้าด้วยกัน  และเป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดของการเย็บผ้า  ซึ่งมีส่วนต่าง    ที่เราควรรู้จักดังนี้

1.       แกนหลอดด้าย  ติดอยู่ด้านบนของหัวจักร  สำหรับใส่หลอดด้าย

Ø         ที่คล้องด้าย  สำหรับคล้องด้ายสอดด้ายที่ออกมาจากหลอดด้าย

Ø          ที่บังคับด้านบนประกอบด้วยจานกลม    2 อัน  สปริงและหัวเกลียวสำหรับหมุนบังคับด้ายบน  ให้ตึง  หรือหย่อนตามความต้องการ

Ø           ที่คล้องด้ายที่ออกมาจากที่บังคับด้ายบนก่อนที่ด้ายจะผ่านสปริงกระตุกด้ายที่อยู่ด้านบน

Ø          สปริงกระตุกด้าย  ทำหน้าที่กระตุกด้ายออกมาจากหลอดด้าย

Ø           ห่วงเล็ก  สำหรับคล้องด้าย

Ø          หมุดรัดเข็มจักร  สำหรับบังคับเข็มจักรให้แน่น

Ø          เข็มจักร       ตีนผี

Ø      ที่ยกตีนผี

Ø    . ฟันจักรหรือฟันกระต่าย  สำหรับป้อนผ้าไปข้างหน้าหรือถอยหลัง

Ø        ฝาเลื่อนหรือฝาครอบกระสวย  สำหรับปิดเปลกระสวยและเปิดเพื่อจะใส่กระสวยหรือเอากระสวยออก

Ø        ที่บังคับฝีเข็ม  สำหรับบังคับฝีเข็มให้ถี่หรือห่างตามต้องการ

Ø       ล้อประคับหรือวงล้อจักร  เป็นที่สำหรับทำให้เครื่องจักรตอนบนทำงาน

Ø       ที่สำหรับกรอด้าย  หรือแกนกรอด้าย

Ø       หมุดที่บังคับล้อ  หรือหมุดล้อบังคับ  อยู่ตรงกลางระหว่างล้อบังคับ

Ø      มอเตอร์

2.       KK      ส่วนประกอบของตัวจักร

ตัวจักรประกอบด้วยส่วนต่าง    ต่อไปนี้

v   2.1.       ที่วางเท้า  หรือแผ่นวางเท้า  เพื่อให้วงล้อหมุน  ทำสายพานเดิน  มีลักษณะเป็นแผงเหล็ก สำหรับวางเท้าและแกนเหล็กต่อไปเชื่อมกับข้อเหวี่ยงเพื่อ หมุนวงล้อ

v   2.2.       วงล้อ  มีหน้าที่ทำให้สายพานเดินไปหมุนวงล้อบังคับให้เครื่องจักรทำงาน

v   2.3.       ขาจักร  เป็นโครงเหล็กสำหรับรองรับเครื่องจักรและโต๊ะที่ประกอบด้วย  ไม่มีฝาปิดบนส่วนของหัวจักร

 

          3.KKK  การใช้จักร

                ให้ศึกษาจากคู่มือการใช้จักรให้เข้าใจเสียก่อนเพราะจักรเย็บผ้าที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้  มีหลายแบบ  แต่ลักษณะการใช้งานใกล้เคียงกัน  และควรศึกษาในเรื่องต่อไปนี้ด้วย

1.       1.       การกรอด้าย

v   คลายหมุดวงล้อจักรออก  เพื่อให้ล้อฟรี  เข็มจักรจะหยุดทำงาน

v   ดึงด้ายออกจากหลอดด้าย  ผ่านไปที่บังคับด้าย  ขึ้นไปยังกระสวยเอาปลายเส้นด้ายพันในไส้กระสวย  2 – 3  รอบ

v   ใส่กระสวยในแกนกรอด้าย

v   กดที่บังคับลงในวงล้อจักร  แล้วเดินจักร  เมื่อด้ายเต็มไส้กระสวยปล่อยที่บังคับ  ดึงไส้กระสวยออก  ขันที่บังคับฟรีให้แน่นเหมือนเดิม

 

4hhhh.การใส่กระสวยจักร

v   ใส่ไส้กระสวยในกระโหลกกระสวย  โดยให้กระสวยหมุนจากซ้ายไปขวาดึงด้ายเข้าร่องปีกกระสวย

v   ใส่กระโหลกกระสวยเข้าไปในร่องกระสวย

v   ดึงแกนด้านบนกระโหลกกระสวยเพื่อไม่ให้กระสวยหลุดออก

v   ใส่กระโหลกกระสวยเข้าในเปลกระสวยให้ตรงแกนพอดี  กดให้แน่น  ทดลองหมุนวงล้อจักรดูว่า  กระโหลกกระสวยเข้าไปในเปลกระสวยตรงรอยต่อหรือไม่  ดึงด้ายให้ยาวพอประมาณ

 

 3. วิธีใส่เข็ม       ^^^^   

v   หมุนวงล้อจักรเข้าหาตัว  ยกหลักเข็มให้สูงสุด  คลายหมุดบังคับเข็มให้หลวม

v   ใส่เข็มให้ถึงหมุดเข็ม  หันทางแบนเข้าข้างใน

v   หมุนหมุดบังคับเข็มให้แน่น

 

4. วิธีร้อยด้าย      ``````

v   ใส่หลอดด้ายลงในหลักด้าย

v   ผ่านไปยังที่คล้องด้าย

v   สอดลงไปยังที่บังคับด้ายบนแผ่นที่คล้องด้าย

v   สอดขึ้นไปร้อยเข้าในสปริงกระตุกด้าย

v   สอดลง  ผ่านช่องร้อยด้าย

v   สอดลงไปยังลวดที่ติดกับที่บังคับเข็ม

v   ร้อยด้ายเข้ารูเข็มจากด้านนอกเข้าด้านใน  ปล่อยปลายเส้นด้ายไว้  4 – 5  นิ้ว  หมุนวงล้อจักรให้ครบรอบดึงด้ายขึ้นมาเตรียมเย็บ

5.  การเย็บจักร

v   สอดผ้าเข้าใต้ตีนผี  แล้วลดตีนผีลงทับผ้าไว้  มือซ้ายป้อนผ้า  มือขวาหมุนวงล้อจักรเข้าหาตัว

v   ใช้เท้าถีบจักร  ขณะลงมือป้อนผ้าตามกำลังจักร  อย่าดึงผ้าหรือป้อนผ้าเร็วเกินไป