สี่เหลี่ยมมน: [[[     การเย็บด้วยจักร   [[[

 


                                                                                                                               

โดยนางวิไลวรรณ  มานะศรีสุริยา

[[[ชนิดของตะเข็บเย็บด้วยจักร        [[[

1.       1.       ตะเข็บเย็บ *

ตะเข็บเย็บด้วยจักรและใช้งานทั่วไปในงานตัดเย็บ  ได้แก่

1.1  ตะเข็บแบบธรรมดา              การเย็บผ้า  1 หรือ 2 ชิ้นให้ติดกันด้วยฝีจักรธรรมดาเป็นเส้นตรง

1.2  ตะเข็บรูดย่น  การเย็บด้วยผ้าชิ้นเดียวหรือ  2  ชิ้น  โดยใช้ฝีเข็มห่าง   ขนาดกลาง  หรือใช้เย็บผ้าที่มีความยาวมากกว่าอีกชิ้นหนึ่ง    

·       เมื่อดึงด้ายเย็บรูดให้ย่นเล็กน้อย  ความยาวของผ้าจะสั้น     ลงแต่ไม่มีจีบ  เมื่อนำไปเย็บติดกับอีกชิ้นหนึ่ง  ผ้าทั้ง  2  ชิ้นจะต่อกัน 

·       โดยผ้าที่รูดย่นจะมีส่วนโค้งพองเล็กน้อย

1.3  ตะเข็บเข้าถ้ำ  การเย็บตะเข็บธรรมดา  2  ครั้ง  โดยตะเข็บเย็บครั้งที่ให้วางผ้า   ทางด้านผิดประกบกันแล้วเย็บทาง   ด้านถูกของผ้าด้วยตะเข็บกว้าง  3/8  นิ้ว  เสร็จแล้วขริบริมผ้าเผื่อทำตะเข็บ  ให้เหลือ  1/8  นิ้ว  แล้วกลับผ้าหุ้มตะเข็บด้านผิดออกมาไว้ด้านนอก รีดให้เรียบแล้วเย็บตะเข็บที่สองทางด้านผิดตามที่กดรอยไว้ลักษณะของตะเข็บจะเหมือนสันทบเกล็ด

1.4  ตะเข็บล้ม  การเย็บด้วยตะเข็บธรรมดา   ทางด้านถูก  1  ครั้ง  แล้วตัดผ้าริม   ตะเข็บชิ้นที่เราต้องการล้มตะเข็บให้ เหลือประมาณ    1/8  นิ้ว  ส่วนตะเข็บ     ชิ้นที่เหลือพับริมให้กว้าง  ¼  นิ้ว    หรือตามที่ต้องการ  แล้วรีดล้มปิดตะเข็บด้ายที่ตัดทิ้ง  จากนั้นเย็บ

ตะเข็บทับริมผ้าสันทบที่พับริมนั้น  ตะเข็บที่เย็บแล้วจะมีลักษณะตะเข็บคู่ขนานกับตะเข็บเย็บเดิม

1.5  ตะเข็บทำคิ้ว  การนำผ้าเฉลียงสันทบมาแทรกรอยเย็บให้เกิดแนวตะเข็บออกมาทางด้านถูกทำ เป็นคิ้วเส้นเล็ก    ตลอดตะเข็บ  โดยทั่วไปใช้ตกแต่งตะเข็บให้สวยงาม และเพิ่มความแข็งแรงทนทาน

1.6    ตะเข็บแทรกผ้า  ใช้เนาผ้าสองชิ้นตามแนวผ้าต่อกันแล้วรีดแบะตะเข็บ  จากนั้นนำผ้าอีกชิ้นหนึ่งซึ่งกว้างพอสำหรับวางทับด้านผิดห่างจากรอยแนวข้างละเท่า    กัน  จากนั้นเดินจักรข้างละ  1  ตะเข็บจะได้แนวเย็บสองเส้นคู่  เมื่อเลาะด้ายเนาสันทบออกผ้าจะเปิดออกได้มองเห็นผ้าที่แทรกปิดตะเข็บด้านหลัง

 

สรุปการเย็บตะเข็บด้วยจักรเย็บผ้า

เรื่องควรรู้

*   1.       ตะเข็บธรรมดา  เป็นพื้นฐานของตะเข็บอื่น    ดังนั้นจึงควรเลือกฝีจักรให้เหมาะสมกับผ้า  เมื่อเย็บแล้วรีดแบะตะเข็บ  จะได้ตะเข็บเย็บที่แข็งแรงทนทาน   เรียบร้อย

*   2.       ตะเข็บรูดย่น  ใช้เย็บย่นหัวแขนเสื้อให้มีส่วนโค้งพองเล็กน้อยเพื่อให้พอดีกับรูปปลายไหล่

*   3.       ตะเข็บเข้าถ้ำ  ใช้เย็บตะเข็บที่เป็นทางตรง  เหมาะสำหรับผ้าเนื้อบางและเสื้อผ้าเด็ก

*   4.       ตะเข็บล้ม  นิยมใช้เย็บตะเข็บเสื้อเชิ้ต  หรือตะเข็บต่อผ้า  เช่น  ตะเข็บผ้าปูที่นอน  เป็นต้น

*   5.       ตะเข็บทำคิ้ว  เป็นตะเข็บที่ใช้ตกแต่งและเพิ่มความแข็งแรงทนทาน

*   6.       ตะเข็บแทรกผ้า  ใช้เย็บตะเข็บเพื่อตกแต่งแบบเสื้อ  เพิ่มความเก๋  และความสวยงามให้แก่ตัวเสื้อ

 2.  การทำตะเข็บให้สำเร็จ

                ตะเข็บแบบต่าง    บนเสื้อผ้าจะเรียบร้อยคงทนนั้น  ต้องอาศัยขั้นตอนการเย็บ

อีกขั้นตอนหนึ่ง  คือ  หลังจากเย็บตะเข็บแล้วควรทำตะเข็บเหล่านั้นให้เรียบร้อย  โดยวิธีกันลุ่ยแบบต่าง    หรือที่เรียกว่า  ตะเข็บให้สำเร็จ  ซึ่งมีหลายแบบ  สามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับผ้าและชนิดของตะเข็บดังนี้

$ 1.  ตะเข็บกันลุ่ยโดยวิธีเดินจักร  2  แถว                     $ 2.  ตะเข็บกันลุ่ยโดยวิธีสอยพับริม

                ใช้กับผ้าที่ริมไม่ลุ่ย                                                              ใช้กับผ้าเนื้อหนา

 

$ 3.  ตะเข็บกันลุ่ยโดยวิธีเดินจักร  แล้วต่อด้วย                             $ 4.  ตะเข็บกันลุ่ยโดยวิธีตัดริมผ้า

     กรรไกรซิกแซ็ก                                                                               ด้วยกรรไกรซิกแซ็ก

    ใช้กับผ้าที่ลุ่ยเล็กน้อยและไม่ต้องการ                                           ใช้กับผ้าที่ทอเนื้อแน่นหรือผ้าที่

    ให้เห็นรอยเมื่อรีดด้านนอก                                                 ซักแห้ง

 

$ 5.  ตะเข็บกันลุ่ยโดยวิธีพับริมแล้วเดินจักรทับ                          $  6.  ตะเข็บกันลุ่ยโดยเย็บตะเข็บล้ม

      ใช้กับผ้าที่รีดแล้วไม่ขึ้นรอย                                                               ใช้กับเสื้อเชิ้ตชาย

      ออกมาด้านนอก