วิชาช่างเสื้อผ้าเบื้องต้น (รหัส ช 023) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 2
เรื่อง การเย็บตะเข็บด้วยมือ จำนวน 5 ข้อ
โดย อาจารย์วิไลวรรณ มานะศรีสุริยัน โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ตะเข็บของผ้าทำหน้าที่อะไร
   ทำให้เสื้อผ้ามีรูปร่างตามแบบที่ต้องการ
   ทำให้เสือ้ผ้ามีความคงทนและสวยงาม
   ต่อผ้า 2 ชิ้น หรือมากกว่าให้เป็นชิ้นเดียวกัน
   ยึดผ้าสองชิ้นหรือมากกว่าเข้าด้วยกัน

ข้อที่ 2)
ตะเข็บแบบใดที่ช่วยให้ผ้าสองชิ้นติดอยู่ด้วยกันอย่างสวยงามและเหมาะสมที่สุด
   เนาเท่า
   เนาเฉลียง
   เนาไม่เท่า
   เนาแบบเทเลอร์

ข้อที่ 3)
ถ้าต้องการเนาผ้าชิ้นใหญ่กับชิ้นเล้กเข้าด้วยกันควรใช้ตะเข็บเนาแบบใด
   เนาไม่เท่า
   เนาเท่า
   เนาเฉลียง
   เนาแบบเทเลอร์

ข้อที่ 4)
ตะเข็บสอยแบบใดที่ใช้กันมากและใช้ทั่วๆไปในงานตัดเย็บ
   ตะเข็บสอยหักมุมไขว้กลับ
   ตะเข็บสอยคล่อมริมผ้า
   ตะเข็บสอยซ่อนด้าย
   ตะเข็บสอยพับริม

ข้อที่ 5)
ตะเข็บเย็บด้วยมือชนิดใดที่ใช้แทนตะเข็บจักรได้ดีกว่าตะเข็บชนิดอื่น
   ตะเข็บด้นถอยหลังแบบดำน้ำ
   ตะเข็บด้นถอยหลัง
   ตะเข็บด้นตะลุย
   ตะเข็บสอยตรึงผ้ารองใน