วิชาช่างเสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น (รหัส ช 023 ) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่2
เรื่องการเลือกผ้าและการคำนวณผ้า จำนวน 5 ข้อ
โดย อาจารย์ วิไลวรรณ มานะศรีสุริยา โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ผ้าที่มาจากเส้นใยชนิดใดที่นิยมใช้กันมากที่สุดในประเทศไทย
   ผ้าขนสัตว์
   ผ้าลินิน
   ผ้าฝ้าย
   ผ้าไหม

ข้อที่ 2)
ผ้าใยสงเคราะห์ คือผ้าประเภทใด
   เป็นผ้าที่ผลิตจากใยสงเคราะห์และสารเคมี
   เป็นผ้าที่ผลิตจากใยธรรมชาติหลายๆ ชนิดและสารเคมี
   เป็นผ้าที่ผลิตจากใยวิทยาศาสตร์และสารเคมี
   เป็นผ้าที่ผลิตจากเทคโนโลยีใหม่ๆ และสารเคมี

ข้อที่ 3)
ผ้าทอที่มีคุณภาพดีจะมีลักษณะอย่างไร
   เส้นด้ายพุ่งจะเล็กกว่าเส้นด้ายยืน
   เส้นด้ายพุ่งและเส้นด้ายยืนมีขนาดเท่ากัน
   เส้นด้ายพุ่งและเส้นด้ายยืนจะรวนไปตามแรงดึง
   เส้นด้ายพุ่งและเส้นด้ายยืนจะตัดกันป็นมุม

ข้อที่ 4)
ถ้าต้องการตัดกระโปรงวงกลม ดดยใช้ผ้าหน้ากว้าง 46 นิ้ว จะต้องใช้ผ้าจำนวนเท่าใด
   1.7 เมตร
   2.00 เมตร
   2.65 เมตร
   3.65 เมตร

ข้อที่ 5)
ถ้าต้องการตัดเสื้อคอกลมปกบัวแหลมมีแขน ตัวเสื้อยาว 58 ซม. แขนยาว 14 ซม. จะต้องใช้จำนวนผ้าเท่าใด
   1.40 เมตร
   1.50 เมตร
   1.75 เมตร
   2.00 เมตร