วิชาช่างเสื้อผ้าเบื้องต้น (รหัส ช 023) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 2
เรื่อง การใช้จักรและการบำรุงรักษาจักรเย็บผ้า จำนวน 5 ข้อ
โดย อาจารย์วิไลวรรณ มานะศรีสุริยัน โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
หัวจักรหมายถึงส่วนใดของจักร
   ส่วนที่ประกอบด้วยกลไกการเย็บทั้งหมดของจักร
   กลไกที่บังคับให้ส่วนล่างของจักรทำงาน
   โครงเหล็กที่รองรับเครื่องจักรทำงาน
   ส่วนที่ประกอบด้วยไม้มีฝาปิดเปิด

ข้อที่ 2)
ส่วนประกอบของจักร ประกอบไปด้วย
   ที่วางเท้า ลิ้นชัก ขาจักร
   ที่วางเท้า วงล้อ ขาจักร
   ที่วางเท้า วงล้อ เปลกระสวย
   ที่วางเท้า วงล้อ วงล้อประคับ

ข้อที่ 3)
ในขณะที่เย็บผ้าถ้าหมุนหมุดรัดเข็มจักรไม่แน่น หรือไม่เข้าที่จะมีผลต่อการเย็บอย่างไร
   เข็มหัก
   กระสวยหลุด
   ด้ายขาด
   ตะเข็บเป็นตา

ข้อที่ 4)
กระสวยหรือกระสวยเปลอยู่ส่วนใดของจักร
   ส่วนของหัวจักรที่เปิดลงข้างล่างได้
   ส่วนล่างของหัวจักร
   ส่วนบนของหัวจักร
   ส่วนหัวจักร

ข้อที่ 5)
ฟันจักรหรือฟันกระต่าย มีหน้าที่อย่างไร
   ตัวบังคับผ้า
   ป้อนผ้าด้านล่างให้ขึ้นมาด้านบน
   ควบคุมความถี่ห่างของฝีเข็ม
   ส่งผ้าไปข้างหน้าหรือถอยหลัง