วิชาคณิตศาสตร์ (รหัส ค32212) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 2
เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ จำนวน 5 ข้อ
โดย อ.ภิชาติ ดวงสีดา โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

 1. 15 % ของ 60 เท่ากับเท่าไร
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 2. 24 เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ ของ 80
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 3. 30 เป็นร้อยละ 40 ของจำนวนใด
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 4. พ่อซื้อสินค้ามา 250 บาท ต้องการขายให้ได้กำไร 12 % เขาต้องขายสินค้านั้นราคาเท่าไร
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 5. ในการสำรวจงานอดิเรกของนักเรียนกลุ่มหนึ่งจำนวน 720 คน พบว่าชอบฟังเพลง 40 % จงหาว่ามีนักเรียนชอบฟังเพลงกี่คน
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)