ใบความรู้
เรื่องโรคและภูมิต้านทาน
        โรคติดต่อหมายถึง โรคที่เกิดจากเชื้อโรคและสามารถติดต่อจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งีได้โดยมีพาหะนำโรค
        โรคติดต่อที่สำคัญได้แก่โรคเอดส์ โรคซิฟิลิส โรคหนองใน โรคไข้หวัด โรคฉี่หนู โรคซาส์        
        และโรคติดต่อที่สามารถฉีดวัคซีนป้องกันได้  คือ  โรคพิษสุนัขบ้า  โรคโปลิโอ ไอกรน   บาดทะยัก โรคไข้หวัดใหญ่
        โรคไม่ติดต่อหมายถึงโรคที่เกิดจากความผิดปกติของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย ซึ่งไม่สามารถติดต่อกันได        
        โรคติดต่อที่สำคัญได้แก่  โรคกระเพาะอาหาร โรคริดสีดวงทวาร โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคความดันโลหิต         
        โรคภูมิแพ้  โรคหอบหืด
        1. โรคกระเพาะอาหาร
        สาเหตุ  เกิดจากมีกรดในกระเพาะอาหารมากเกินไปทำให้เกิดระคายเคืองและเป็นแผลในกระเพาะอาหาร
        อาการ  ปวดแสบปวดร้อนที่กระเพาะอาหาร ทั้งก่อนกินอาหารและหลังกินอาหาร
        การป้องกัน   ไมควรเครียด  รับประทานอาหารให้ตรงเวลา ไม่ควรดื่มสุรา หรือสูบบุหรี่
        2. โรคริดสีดวงทวาร
        สาเหตุ เกิดจากความดันในช่องท้องมีมากจนเกินไปทำให้เส้นเลือดดำโป่งพอง ซึ่งอาจจะเกิดจากการเบ่ง อุจจาระนาน ๆ        
        การยืนนาน ๆ
        อาการ ปวดถ่วง ๆ ที่บริเวณทวารหนัก ขับถ่ายลำบาก  มีเลือดออกขณะขับถ่าย
        การป้องกัน  ไม่ควรปล่อยให้ตนเองท้องผูกบ่อย ๆ  รับประทานอาหารจำพวกผักให้มาก ๆ
        3.โรคภูมิแพ้
        สาเหตุเกิดจากภูมิต้านทานของร่างกาย ทำหน้าที่ต่อต้านสารที่ก่อภูมิแพ้ สารพิษ เชื้อโรคต่าง ๆ        
        ด้วยการหลั่งสารหลายชนิดในร่างกาย ที่สำคัญคือ ฮิสตามีน สารเหล่านี้ทำให้เกิดการคัน บวม อักเสบ ซึ่งเรียกว่าอาการแพ้
        ทางที่สารก่อภูมิแพ้เข้าสู่ร่างกาย มี  4  ทาง คือ
        1.ทางการหายใจ  2.ทางปาก  3.ทางผิวหนัง 4.การฉีดเข้าร่างกาย
        อาการ  ทางจมูก  คัดจมูกน้ำมูกไหล   ทางปาก  จะคลื่นเหียน อาเจียน  ถ่ายท้อง  ทางผิวหนัง  จะมีผื่นขึ้น บวมแดง                        ทางระบบหมุนเวียนโลหิต  จะใจสั่น  หน้าแดง  ตาแดง  ปวดเมื่อย
        การป้องกันและรักษา
        พยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้แพ้ รักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ  หมั่นออกกำลังกาย  ไม่ดื่มสุรา  ไม่สูบบุหรี่         
        พักผ่อนให้เพียงพอ